Microsoft OneNote 2013

Aplikácia Office OneNote 2013 je softvér slúžiaci ako digitálny poznámkový blok, ktorý poskytuje užívateľom jedno miesto na zhromažďovanie takmer všetkých typov a foriem informácií a zároveň ponúka nástroje pre ich rýchle vyhľadávanie. Obsahuje aj ľahko použiteľné nástroje pre spoluprácu tak, aby viacerí užívatelia mohli súčasne spracovávať nadmerné množstvo informácií. Plná integrácia s cloudom znamená, že súbory nemusia byť uložené len na pevnom disku počítača, ale poznámky alebo informácie je možné uložiť a vyhľadať kdekoľvek – v takmer akomkoľvek mobilnom zariadení, tablete alebo prehliadači.

 
Súbory v cloude
 
Známa a čo raz častejšie využívaná služba ukladania súborov do cloudu je podporovaná aj pre aplikáciu OneNote 2013. Vo OneNote je ukladanie súborov do konta OneDrive alebo na inú lokalitu, napr nejakej organizácie. Odtiaľ je možné jednoducho zobraziť, upraviť, synchronizovať alebo zdieľať požadované súbory.
 
Microsoft OneNote 2013 
 
Poznámky písané rukou
 
Vo všetkých dotykových zariadeniach, ako napríklad Tablet PC, tablet s Windowsom 8 alebo tablet Slate je možné dotykovým perom, prstom, či myšou kresliť, vymazávať alebo upravovať súbory. OneNote taktiež môže rukou písané poznámky skonvertovať na text.
 
Zachytenie informácií z webu
 
Vylepšený nástroj aplikácie OneNote "Odoslať" umožňuje vystrihnúť čokoľvek, čo sa má používateľ zobrazené na obrazovke, odosielanie webových stránok alebo celého dokumentu do sekcie poznámkového bloku alebo rýchlych poznámok automaticky uložených do poznámkového bloku.
 
Microsoft OneNote 2013 
 
Vloženie súborov iných formátov
 
Do ľubovoľnej časti poznámok je možné vložiť či pripojiť akýkoľvek súbor, taktiež je možné vytvoriť alebo importovať excelovské hárky, či diagramy Visia a následne údaje v nich upraviť.
 
Identifikácia autorov
 
OneNote umožňuje integrovať profily identity a následne na základe nich identifikovať a overiť iných autorov. Je možné vyhľadať zmeny a revízie dokumentov podľa mien autorov prípadne zobraziť všetky ich posledné zmeny.