Microsoft Excel 2013

Aplikácia Office Excel 2013 je účinný nástroj pre analýzy, zdieľanie a správu informácií napomáhajúci robiť informovanejšie rozhodnutia. Excel 2013 poskytuje nové rozhranie orientované na výsledky a rýchlejší spôsob vytvárania profesionálnych tabuliek a grafov. Excel 2013 ponúka celkom nový čistejší vzhľad, ktorý je navrhnutý tak, aby pomohol rýchlo dosiahnuť požadované výsledky.

 

 

Jednoduchý úvod
 
Po spustení aplikácie Excel 2013 je zobrazená úvodná ponuka s možnosťou otvorenia posledných aktivít, ale samozrejme aj možnosť otvorenia novej, či nezobrazenej dávnejšie vytváranej aktivity.
 
 
Analýza údajov
 
Možnosť konvertovania požadovaných údajov do tabuľky alebo grafu poskytuje už v niekoľkých krokoch nový nástroj "Rýchla analýza". Umožňuje zobraziť ukážku pomocou podmieneného formátovania, kriviek, či grafov využiť jednu z ponúkaných možností a to len jediným kliknutím.
 
 
Dynamické dopĺňanie
 
Funkcia dynamického dopĺňania poskytuje automatické doplnenie údajov do tabuľky na základe rozpoznaného vzorca. Táto funkcia môže byť prospešná pri vytváraní špecifických zoznamov.
 
 
Odporúčanie grafu
 
Pri tvorbe grafu z vybraných údajov je poskytovaná možnosť, ktorá používateľovi ponúkne typ grafu na základe vstupných údajov a presnejšie ich typu. Po vybratí údajov a následnom kliknutí na položky "Vložiť" > "Odporúčané grafy" je možné si zo zobrazenej ponuky grafov zvoliť najviac vyhovujúci graf. Ďalším vylepšením ponuky grafov je možnosť, vďaka ktorej môžu menovky obsahovať bohatší text z údajových bodov alebo ľubovoľný iný text s možnosťou aktualizácie.
 
 
Filtrovanie pomocou rýchlych filtrov
 
Rýchle filtre ako interaktívny spôsob filtrovania údajov v kontingenčných tabuľkách, v excelovských tabuľkách, tabuľkách dotazov a iných tabuľkách. Aktuálny filter je vždy zobrazovaný, teda je možné presne vidieť aké údaje sú poskytované.
 
 
Nový zošit, nové okno
 
Novou funkciou v Exceli 2013 je možnosť paralelnej práce s dvoma zošitmi naraz v dvoch rôznych otvorených oknách, čo veľmi uľahčuje prácu napríklad aj pri využívaní aplikácie na dvoch monitoroch.
 
 
Zdieľanie súborov
 
Microsoft Excel 2013 poskytuje taktiež možnosť ukladania zošitov do súkromného online priestoru - OneDrive, ale aj možnosť zdieľania s inými používateľmi, pričom každý pracuje s najaktuálnejšou verziou hárku bez ohľadu na to, kde sa nachádza. Podstatné je aby bol v zariadení (smartfón, tablet, PC...) nainštalovaný program Lync a zošit môže byť zdieľaný.
 
Nový formát súboru
 
Možnosť ukladania súboru v novom formáte Strict Open XML Spreadcheet (*.xlsx). Poskytuje možnosť čítať a zapisovať dátumy vo formáte ISO8601.
 
Vytvorenie kontingenčnej tabuľky
 
Nový pomocník pri vytváraní kontingenčných tabuliek, odporučí niekoľko spôsobov, ktorými je možné zhrnúť údaje a zobrazí rýchlu ukážku rozloženia polí.
 
 
Taktiež je možné použiť jeden zoznam polí na vytvorenie rôznych typov kontingenčných tabuliek. Zoznam polí, upravený tak, aby vyhovoval jednotabuľkovým i viactabuľkovým kontingenčým tabuľkám uľahčuje hľadanie požadovaných polí v rozložení kontingenčnej tabuľky, prepnutie do nového dátového modelu Excelu pridaním ďalších tabuliek a prehľadávanie a navigáciu vo všetkých tabuľkách.
 
 
Inquire
 
Pri používaní balíka Office 2013 Professional Plus alebo služby Office 365 Pro Plus, doplnok Inquire je v Exceli predinštalovaný. Pomôže s analýzou a revíziami zošitov a odhalí rozličné problémy, ako napríklad chyby vo vzorcoch alebo nekonzistencie, nefungujúce prepojenia a podobne.