Microsoft Visio 2013

Aplikácia Visio 2013 uľahčuje odborníkom z oblasti IT a ďalších odvetví vizualizovať, analyzovať a komunikovať komplexné informácie, systémy a procesy. Pomocou profesionálne spracovaných diagramov aplikácie Visio 2013 môžete vylepšiť porozumenie systémom a procesom, začať sa orientovať v komplexných informáciách a tieto znalosti využiť na prijímanie lepších rozhodnutí týkajúcich sa vášho podniku. Pre vizualizáciu a tvorbu diagramov, a to buď statických, alebo dynamických, ktoré sa automaticky menia v závislosti na dátach a v reálnom čase. Visio slúži k tvorbe organizačných a sieťových diagramov, modelovanie obchodných procesov alebo schém podlaží, výrobných liniek, ISO procesov a schém architektúry IT. Schémy možno zdieľať pomocou webového rozhrania alebo publikovať na server SharePoint.

 
Verzie produktu
  • Microsoft Visio Standard 2013
  • Microsoft Visio Profesional 2013
 
Pomoc na začiatku
 
Pri vytváraní nového projektu je možné zvoliť si niektorú zo šablón diagramov, ktoré sú ponúknuté hneď na úvodnej obrazovke. Šablóny sú v porovnaní s predchádzajúcimi verziami aplikácie oveľa jednoduchšie na používanie a pomôžu skrátiť čas strávený kreslením.
 
Microsoft Visio 2013 
 
Vytvorenie organizačnej schémy
 
Organizačná schéma je diagram zobrazujúci vzťahy medzi zamestnancami, funkciami a skupinami. Na základe informácií napríklad o zamestnancoch v dokumente - hárok programu Excel alebo adresár servera Exchange Server - Visio dokáže vytvoriť diagram, ktorý pridá tvary a spojnice bez potreby pridávania samotným používateľom. Je možné vybrať si vhodnú šablónu, ktorou používateľ môže začať vytvárať aj svoj vlastný diagram, ktorý nebude vytvorený automaticky.
 
Microsoft Visio 2013 
 
Štýly, témy a nástroje na uľahčenie a urýchlenie tvorby diagramov
 
Visio 2013 ponúka veľký výber v možnostiach formátovania diagramov, ktoré sú používané aj v iných aplikáciach balíka Office. Je možné využívať rôzne prechody, tiene, 3D efekty, otáčanie a iné možnosti.
 
Microsoft Visio 2013 
 
Okrem možnosti nových motívov poskytuje Visio 2013 pre každý z motívov rôzne farebné a tvarové varianty.
 
Microsoft Visio 2013 
 
Súbory v cloude
 
Známa a čo raz častejšie využívaná služba ukladania súborov do cloudu môže byť nápomocná aj pri vytváraní diagramov v aplikácii Visio 2013. Je možné ukladať súbory do konta OneDrive alebo na inú lokalitu, napríklad nejakej organizácie. Odtiaľ je možné jednoducho zobraziť, upraviť, synchronizovať alebo zdieľať požadované diagramy.