Microsoft Access 2013

Aplikácia Office Access 2013 umožňuje rýchle a jednoduché sledovanie informácií a vytváranie zostáv pomocou vylepšeného rozhrania a interaktívnych možností návrhu, ktoré nevyžadujú dôkladnú znalosť databáz. Začiatok je ľahký vďaka preddefinovaným databázovým riešeniam, ktoré môžete meniť a prispôsobovať podľa svojich meniacich sa potrieb. Môžete zhromažďovať informácie prostredníctvom informácií v e-maile alebo importovať dáta z externých aplikácií. Môžete vytvárať a upravovať podrobné zostavy, ktoré zobrazujú usporiadané, filtrované a zoskupené informácie, čo uľahčuje informovanejšie rozhodovanie. Informácie s ostatnými používateľmi môžete zdieľať prostredníctvom zoznamov služby Microsoft Windows SharePoint Services, kde môžete pravidelne kontrolovať históriu revízií, obnovovať odstránené informácie, nastaviť práva pre prístup k dátam a zálohovať informácie.

 

Jednoduché vytváranie aplikácií

Pri využití sharepointového servera ako hostiteľa poskytuje Microsoft Access 2013 možnosť vytvorenia prehľadnej databázovej aplikácie vychádzajúcej z prehliadača. Naďalej však je možné vytvárať aj tradičné počítačové databázy, prípadne vytvoriť aplikáciu, počítačovú databázu alebo webovú databázu pomocou šablóny.Pridávanie tabuliek do aplikácií

Tabuľky sa do aplikácie dajú pridať prostredníctvom predpripravených šablón. Aplikácia Access vytvorí pre všetky tabuľky príslušné zobrazenia údajov zo súvisiacich tabuliek.Import externých údajov

Rôzne informácie je možné importovať z počítačových databáz, rôznych typom súborov ako napríklad súbory Microsoft Excelu, textových súborov, či sharepointových zoznamov. Ak aplikácia nepodporuje import konkrétneho typu súboru, je možné ho najskôr naimportovať do počítačovej databázy a potom importovať do aplikácie.


Spustenie aplikácie

Pre urýchlenie spustenia vytvorenej aplikácie bolo vytvorené tlačidlo rýchleho prístupu k možnosti publikovania aplikácie v prehliadači a to tlačidlo "Spustiť aplikáciu" pod záložkou "Súbor".


Predpripravené používateľské rozhranie

Vytvorená a spustená aplikácia má automaticky vytvorené rozhranie. Štandardne sa zoznam tabuliek nachádza v ľavom bočnom paneli a konkrétny obsah tabuliek v pravej hlavnej časti okna.


Jednoduchá úprava zobrazenia a vlastností

Možnosť premiestnenia ovládacích prvkov aplikácie bez nutnosti zmien v rozložení, postačí iba jednoduché presunutie prvkov pomocou myši.


Taktiež je možné jednoducho nastaviť vlastnosti ovládacích prvkov prostredníctvom tlačidiel umiestnených vedľa každého prvku a následne po otvorení bubliny nastaviť požadované hodnoty.


Zobrazenie súvisiacich a prepojených položiek

Pre rýchle zobrazenie a zhrnutie údajov z tabuľky alebo dotazu slúži prvok "Súvisiace položky".


Pri vypĺňaní textových polí sa automaticky ponúka možnosť automatického doplnenia na základe údajov zo súvisiacich tabuliek.


Prepojenie podrobností slúži na rýchle zobrazenie podrobností o súvisiacej položke z tabuľky. Zobrazené budú po kliknutí na konkrétnu položku.


Balík aplikácie

Program Access 2013 obsahuje nástroj, ktorý zjednodušuje vytváranie, úpravu a automatizáciu práce na zhotovovaní aplikácií. Takéto funkcie poskytuje uloženie aplikácie ako balík aplikácie. Vytvorený balík s príponou .app je následne možné použiť na vytvorenie kópie aplikácie napríklad na inej lokalite SharePoint. Môže obsahovať len štruktúru aplikácie alebo aj konkrétne údaje.