Microsoft PowerPoint 2013

Aplikácia Office PowerPoint 2013 umožňuje rýchle vytváranie efektívnych dynamických prezentácií a integruje pritom pracovné postupy a spôsoby ľahkého zdieľania informácií. Od zmeneného používateľského rozhrania až k novým možnostiam grafiky a formátovania máte vďaka tejto aplikácii kontrolu nad vytváraním pôsobivých prezentácií vo svojich rukách. PowerPoint 2013 láka svojim novým čistejším vzhľadom a možnosťou použitia v tabletoch a telefónoch.

 
 
Pomoc na začiatku
 
Pri vytváraní novej prezentácie je možné pomôcť si niektorou zo šablón, motívov, či použitím poslednej alebo dávnejšie vytvorenej prezentácie, čo pomáha pri potrebe vytvorenia prezentácie v krátkom čase a bez väčšej námahy.
 
Microsoft PowerPoint 2013 
 
Zobrazenie pre prezentujúceho
 
V predchádzajúcich verziách bolo problematickejším zobrazenie prezentácie pre prezentujúceho v inej podobe ako ostatným. Teraz je táto funkcia vylepšená a je jednoduchšie ju nastaviť a pracovať s ňou.
 
Microsoft PowerPoint 2013 
 
Ponúkané sú nasledujúce možnosti:
  • Používať zobrazenie pre prezentujúceho na jednom monitore, teda nie je potrebné využívať ďalšie monitory.
  • Približovať na snímke napríklad grafy, diagramy alebo iné pre poslucháča podstatné veci.
  • Prejsť na konkrétnu snímku.
  • Automaticky zaznamenávať a nastavovať zobrazenie.
 
Zobrazenie na širokouhlej obrazovke
 
Množstvo prezentácií je zobrazovaných na moderných širokouhlých obrazovkách a formátoch HD, preto aj možnosti rozloženia prezentácii v aplikácii PowerPoint sa tomu prispôsobili. Staršie verzie využívali predvolenú veľkosť snímky 4:3, avšak nový PowerPoint 2013 má predvolenú veľkosť 16:9. Je možné ju dokonca prispôsobiť aj iným veľkostiam.
 
Microsoft PowerPoint 2013 
 
Nové nástroje a motívy
 
Motívy pri vytváraní prezentácií ponúkajú viacero nových variantov, rôzne palety farieb a skupiny písiem a taktiež nové motívy prispôsobené pre širokouhlé zobrazenie.
 
Microsoft PowerPoint 2013 
 
Jednoduchšia práca s vkladaním objektov a tvarov
 
Nové funkcie poskytujú jednoduchšie a presnejšie umiestňovanie objektov, ich zarovnávanie, presúvanie a zlučovanie.
 
Podpora videa a zvuku
 
PowerPoint podporuje pri vkladaní videa a zvuku nové formáty a to .mp4, .mov, AAC (Advanced Audio Coding) a tiež viac obsahu vo vysokom rozlíšení. Obsahuje aj vstavané kodeky, čo uľahčuje prácu a nevyžaduje ďalšie inštalácie.
 
Súbory v cloude
 
Známa a čo raz častejšie využívaná služba ukladania súborov do cloudu je podporovaná aj pre aplikáciu PowerPoint 2013. V PowerPointe je ukladanie súborov do konta OneDrive alebo na inú lokalitu, napr nejakej organizácie. Odtiaľ je možné jednoducho zobraziť, upraviť, synchronizovať alebo zdieľať požadované súbory.
 
Microsoft PowerPoint 2013