Microsoft Publisher 2013

Aplikácia Office Publisher 2013 pomáha vytvárať marketingové materiály od vytvorenia konceptu až po ich odoslanie. Nové a vylepšené nástroje sú nápomocné procesom vytvárania celej škály marketingových materiálov, budovania značky, správy zoznamov zákazníkov a sledovania marketingových kampaní, to všetko priamo.

 
 
 
Pomoc na začiatku
 
Pri vytváraní nového projektu je možné pomôcť si niektorou zo šablón, ktoré sú predpripravené, importovaním informácií z Excelu alebo lokality SharePoint, pomôcť si predchádzajúcim projektom alebo zvoliť položku "Prázdny projekt" a načítať tak nový čistý Ganttov graf.
 
Microsoft Publisher 2013 
 
Vloženie obrázka
 
Nový Publisher 2013 poskytuje možnosť výberu obrázku z pevného disku počítača, galérie obrázkov ClipArt alebo z webu a to všetko v jednej ponuke. Uľahčuje prácu so skupinami obrázkov, či fotografií a ak sú zvolené viaceré obrázky, Publisher ich všetky zoradí do stĺpca, odkiaľ je možné presunúť obrázok na stranu publikácie. Ak sa používateľovi výsledný vzhľad nepáči, môže opäť presunutím obrázka zo stĺpca výsledok zmeniť.
 
Microsoft Publisher 2013 
 
Formátovanie obrázkov a textu
 
Pri formátovaní obrázkov a textov pribudli mnohé nové funkcie v porovnaní s predchádzajúcimi verziami aplikácie. Pre vylepšenie efektu je možné použiť tieňovanie, odrazy, žiaru, mäkké okraje, skosenie, či priestorové otáčanie.
 
Microsoft Publisher 2013 
 
Súbory v cloude
 
Známa a čo raz častejšie využívaná služba ukladania súborov do cloudu je podporovaná aj pre aplikáciu Publisher 2013. V Publisheri je možné ukladanie súborov do konta OneDrive alebo na inú lokalitu, napr nejakej organizácie. Odtiaľ je možné jednoducho zobraziť, upraviť, synchronizovať alebo zdieľať požadované súbory.