Microsoft Project 2013

Aplikácia Office Project 2013 ponúka celý rad nástrojov pre riadenie projektov s výhodným pomerom využiteľnosti, účinnosti a flexibility, ktorý zaisťuje efektívnejšie a účinnejšie vedenie projektov. Zaistí vám stálu informovanosť a kontrolu nad prácou na projekte, časové a finančné riadenie projektu, pomôže zachovať informovanosť a vyššiu produktivitu projektových tímov vďaka integrácii so známymi aplikáciami systému produktov Microsoft Office, ponúka účinné možnosti vytvárania zostáv a plánovania a obsahuje flexibilné nástroje.

Microsoft Project 2013 slúži pre plánovanie projektov, sledovanie termínov, priraďovanie zdrojov a sledovanie ich využitia, sledovanie kritickej cesty a zobrazenie rôznych pohľadov na projekt. Project môže využívať buď jednotlivec pre svoje projekty, alebo tím pre riadenie komplexných projektov.

 
Verzie produktu
  • Microsoft Project Standard 2013
  • Microsoft Project Profesional 2013
  • Microsoft Project Server 2013
 
Pomoc na začiatku
 
Pri vytváraní nového projektu je možné pomôcť si niektorou zo šablón, ktoré sú predpripravené, importovaním informácií z Excelu alebo lokality SharePoint, pomôcť si predchádzajúcim projektom alebo zvoliť položku "Prázdny projekt" a načítať tak nový čistý Ganttov graf.
 
Microsoft Project 2013 
 
Zobrazenie projektu a jeho údajov
 
Aplikácia Project 2013 poskytuje možnosť vytvárania farebne zvýraznených zostáv s profesionálnym vzhľadom bez potreby exportovania do iných programov. Jednou z možností je taktiež pridávať obrázky, grafy, animácie, prepojenia a to všetko prostredníctvom jednoduchej a ľahko ovládateľnej ponuky. Toto všetko pomáha k efektívnemu zdieľaniu informácií o stave s účastníkmi projektu a členmi tímu.
 
Microsoft Project 2013 
 
Nová množina zostáv
 
Úplne nová ponúkaná množina zostáv poskytuje nové grafické možnosti. O priebehu projektu je možné informovať prostredníctvom rôznych tabuliek, grafov a obrázkov so zvoleným formátovaním. Je možné pridávať a odstraňovať prvky zo zostáv a vytvárať dynamické zostavy o priebehu zostávajúcich položiek bez toho, aby bolo nutné údaje exportovať.
 
Microsoft Project 2013 
 
Efektívna komunikácia
 
Project 2013 poskytuje možnosť rýchlej komunikácie s účastníkmi projektu a to formou odoslania emailu, okamžitou správou, či videokonverzáciou. Všetky tieto možnosti sú ponúknuté po označení mena člena tímu. Je to však funkcia ponúkaná aplikáciou Lync, teda je potrebné mať túto aplikáciu nainštalovanú.
 
Microsoft Project 2013 
 
Využitie cesty s úlohami
 
Pri zložitých projektoch vyzerá aj Ganttov graf veľmi zložito, preto ďalšou novinkou v aplikácii Project 2013 je možnosť zobrazenia ľubovoľnej úlohy odlišnou farbou, čo sprehľadní prácu s týmto grafom.
 
Microsoft Project 2013 
 
Súbory v cloude
 
Známa a čo raz častejšie využívaná služba ukladania súborov do cloudu je podporovaná aj pre aplikáciu Project 2013. V Projecte je možné ukladanie súborov do konta OneDrive alebo na inú lokalitu, napr nejakej organizácie. Odtiaľ je možné jednoducho zobraziť, upraviť, synchronizovať alebo zdieľať požadované súbory, či plány projektu.