Microsoft InfoPath 2013

Aplikácia Office InfoPath 2013 kombinuje známe prostredie systému produktov Microsoft Office so službou Microsoft Office InfoPath Forms Services. Slúži ako nástroj na návrh a vypĺňanie elektronických formulárov, ponúka návrhárom formulárov a používateľom sofistikovanú platformu na precízne zhromažďovanie dát aj ich šírenie. Zaisťuje tak pre organizáciu účinné riešenie podnikových formulárov. Aplikácia Office InfoPath 2013 pomáha organizáciám účinne štruktúrovať a spravovať podnikové procesy založené na formulároch.


Jednoduchý úvod

Deklaratívna logika a funkcie pre rozloženie - vrátane preddefinovaných pravidiel, variantov štýlov a vopred zostavených oddielov rozloženia - vám pomôžu rýchlo a ľahko vytvoriť prepracované formuláre. Pomocou niekoľkých kliknutí možno do formulára pridať overovania, formátovanie alebo rôzne akcie. Ak ste pripojení na internet, Microsoft InfoPath 2013 vám môže poskytnúť aktuálne pomocné informácie a šablóny z lokality Office.com. Môžete tiež odoslať odozvu týkajúcu sa šablón a číselnou známkou ohodnotiť každú stiahnutú šablónu.Publikovanie formulárov jediným kliknutím

Formulár môžete publikovať kliknutím na ikonu na paneli s nástrojmi Rýchly prístup na páse kariet alebo pomocou zobrazenia Microsoft Office Backstage. Zobrazenie Backstage predstavuje základný orientačný bod pre získanie informácií a možností pre vykonávanú úlohu, napríklad publikovanie.Vytváranie formulárov pre zoznamy službieb SharePoint

Pomocou aplikácie InfoPath 2013 môžete jediným kliknutím na tlačidlo vytvárať atraktívne formuláre založené na bežných alebo externých zoznamoch služby SharePoint. Ak máte dáta v zoznamoch služby SharePoint, môžete rýchlo automaticky vygenerovať formulár so všetkými poliami tohto zoznamu a potom ho prispôsobiť, čím sa skráti doba potrebná pre jeho vytvorenie.Následné publikovanie vytvoreného formulára je už len otázkou výberu vhodného spôsobu publikovania.

Prepojenie na zdroje údajov

Formuláre InfoPathu obsahujú prepojenia na zdroje údajov a archív údajov, do ktorého sa uložia informácie zadané do formulára. InfoPath tiež ukladá podobné informácie pri navrhovaní formulára, aby sa rýchlo mohli publikovať revízie formulára. Tieto zdroje údajov sa môžu nachádzať na lokálnej sieti alebo na internete.

Podpora offline

InfoPath ukladá výsledky dotazu do vyrovnávacej pamäte riešenia InfoPathu. Ak vypĺňate formulár InfoPathu a nemôžete sa pripojiť k zdroju údajov, môžete pracovať v režime offline. V prípade práce v režime offline sa vyrovnávacia pamäť použije na vyplnenie položiek formulára.

Integrácia InfoPathu s Outlookom

Pri prijatí formulára InfoPathu v programe Microsoft Outlook 2013 môžete formuláre zobraziť, upraviť a odoslať priamo z Outlooku bez otvorenia InfoPathu.

Keď otvoríte formulár, InfoPath sa pokúša overiť pôvodné umiestnenie šablóny formulára. Ak je k tomuto umiestneniu potrebný prístup cez internet, InfoPath zobrazí otázku, či chcete aj tak otvoriť formulár. Formulár by ste mali otvoriť iba vtedy, ak dôverujete osobe alebo spoločnosti, ktorá vám poslala formulár, pretože pri otvorení formulára sa môžu údaje stiahnuť alebo odoslať tretej strane.

Digitálne podpisy

Digitálny podpis je voliteľnou funkciou slúžiacou na overenie identity osoby, ktorá vám odoslala formulár. Digitálny podpis je jedinečná zašifrovaná hodnota údajov vo formulári, ktorý podpisujete. Keď odošlete formulár s digitálnym podpisom, tento podpis sa odošle príjemcovi spolu s údajmi vo formulári a dôveryhodným digitálnym certifikátom od vás (odosielateľa). Digitálny certifikát vydáva certifikačná autorita, napríklad spoločnosť VeriSign, a sú v ňom obsiahnuté informácie na overenie odosielateľa a na overenie, či nedošlo k zmene pôvodného obsahu formulára. InfoPath môže automaticky kontaktovať certifikačnú autoritu online, aby vykonal overenie digitálneho podpisu.

Pri podpisovaní formulára sa zobrazí dialógové okno s informáciami, ktoré sú obsiahnuté v digitálnom podpise, ako je napríklad systémový dátum a čas, číslo verzie operačného systému, číslo verzie balíka Microsoft Office a číslo verzie programu InfoPath.