Microsoft Office Word 2007

Aplikácia Office Word 2007 uľahčuje používateľom vytváranie profesionálne vyzerajúcich dokumentov pomocou komplexného balíka nástrojov pre zápis v novom používateľskom rozhraní. Výkonné funkcie kontroly, komentárov a porovnania umožňujú rýchlo získať spätnú väzbu od kolegov a zapracovať ju do dokumentov. Pokročilá integrácia dát pomáha zaistiť, že dokumenty zostanú pripojené k dôležitým zdrojom obchodných informácií.

 

Vytvárajte profesionálne vyzerajúce dokumenty bez veľkého úsilia

Aplikácia Word 2007 poskytuje nástroje pre úpravy a kontrolu, ktoré umožňujú ľahko vytvárať profesionálne vyzerajúce dokumenty ľahšie než kedykoľvek predtým.

 

 • Venujte viac času písaniu a menej času formátovaniu. Nové používateľské rozhranie orientované na výsledok poskytuje prehľadným a logickým spôsobom nástroje, ale len vtedy, keď ich potrebujete. Živé vizuálne ukážky, preddefinované galérie štýlov, formáty tabuliek a ďalší obsah vám pomôžu viac využiť funkcie aplikácie Office Word 2007.
 • Pridávajte často používaný obsah do dokumentov iba pomocou niekoľkých kliknutí. Aplikácia Office Word 2007 zavádza funkciu práce so stavebnými blokmi pre pridávanie často používaného obsahu do dokumentov. Môžete vyberať z preddefinovanej galérie titulných stránok, vkladať úvodzovky, hlavičky a päty, a vytvárať tak dokumenty s profesionálnym vzhľadom. Môžete dokonca vytvárať vlastné stavebné bloky pre zjednodušenie pridávania vlastného textu, napríklad právnych klauzúl odmietnutia zodpovednosti alebo iných často používaných materiálov.
 • Komunikujte efektívnejšie pomocou atraktívnej grafiky. Nové funkcie grafov a diagramov, medzi ktoré patria 3D obrazce, priehľadné prvky, tiene a ďalšie efekty, umožňujú vytvárať profesionálne vyzerajúce grafické objekty, ktoré prispievajú k zvýšeniu účinku dokumentov.
 • Rýchlo nastavte nový vzhľad dokumentu. Pomocou Rýchlych štýlov a Motívov dokumentov môžete zmeniť vzhľad textu, tabuliek a obrázkov v celom dokumente tak, aby zodpovedal uprednostňovanému štýlu alebo farebnej schéme.

 

Office Word 2007 - Nové používateľské rozhranie
Nové používateľské rozhranie aplikácie Office Word 2007 umožňuje používateľom rýchlejšie vytvárať dokumenty, pretože im poskytuje správne nástroje v okamihu, kedy ich potrebujú.

 

Zdieľajte dokumenty bez obáv

Aplikácia Office Word 2007 umožňuje efektívne zhromažďovať spätnú väzbu od kolegov a zapracovať ju do dokumentov. Zároveň pritom pomáha zaistiť, že pri publikovaní dokumentu nebude publikovaná aj spätná väzba.

 

 • Rýchlo porovnajte dve verzie dokumentu. Aplikácia Office Word 2007 uľahčuje vyhľadávanie zmien vykonaných v dokumente – nový kontrolný panel s tromi podoknami umožňuje zobraziť obe verzie dokumentu s jasne vyznačeným odstráneným, vloženým a presunutým textom.
 • Zdokonaľte proces kontroly pomocou aplikácie Office Word 2007 a servera Microsoft Office SharePoint Server 2007. Vďaka integrovaným službám pre riadenie pracovných postupov servera Office SharePoint Server 2007 môžete z aplikácie Office Word 2007 spúšťať, spravovať a sledovať procesy kontroly a schvaľovania dokumentov, takže je možné zrýchliť cykly kontroly v celej organizácii bez toho, aby sa používatelia museli učiť pracovať s novými nástrojmi.
 • Odstráňte z dokumentov nežiaduce informácie. Nová funkcia Kontrola metadát umožňuje z dokumentov odstraňovať komentáre, sledované zmeny, metadáta a ďalšie informácie.
 • Zvýšte ochranu dokumentov pomocou digitálneho podpisu. V aplikácii Office Word 2007 môžete dokumenty digitálne podpisovať, takže sa ich čitatelia môžu presvedčiť, či tieto dokumenty neboli potom, čo ste ich odoslali, zmenené.
 • Prevádzajte dokumenty aplikácie Word do formátu PDF alebo XPS. V aplikácii Office Word 2007 môžete dokumenty zdieľať vo formátoch súborov PDF (Portable Document Format) a XPS (XML Paper Specification) bez použitia nástrojov iných výrobcov.

 

Office Word 2007 umožňuje digitálne podpisovať dokumenty
Aplikácia Office Word 2007 umožňuje digitálne podpisovať dokumenty, takže sa ich čitatelia môžu presvedčiť, či tieto dokumenty neboli potom, čo ste ich odoslali, zmenené.

 

Využite ďalšie funkcie presahujúce bežnú prácu s dokumentmi

Aplikácia Office Word 2007 predstavuje dôležitý pokrok z hľadiska podpory jazyka XML v systéme produktov Microsoft Office 2007. Tento jazyk zaisťuje vytváranie menších, výkonnejších dokumentov a rozsiahlu integráciu s informačnými systémami a externými zdrojmi dát.

 

 • Dosiahnite zníženie veľkosti súborov a zlepšenie obnovenia poškodených dokumentov. Nové otvorené formáty XML systému produktov Microsoft Office sú komprimované, segmentované formáty súborov, ktoré ponúkajú výrazné zníženie veľkosti súborov a zaisťujú ľahké obnovenie poškodených alebo porušených súborov.
 • Pripojte svoje dokumenty k dátam z obchodných podnikových systémov. Vytvárajte dynamické inteligentné dokumenty, ktoré sa samy aktualizujú pripojením ku koncovým systémom pomocou nových ovládacích prvkov dokumentov a väzieb dát.
 • Sledujte dokumenty pomocou Panela informácií o dokumentoch. Pomocou nového panela informácií o dokumentoch môžete pridávať informácie o pracovných postupoch a sledovaní cyklu dokumentov priamo do dokumentov. Pridaním informácií z Microsoft Windows SharePoint Services alebo pridaním vlastných vlastností do šablón dokumentov môžete rozšíriť funkcie správy dokumentov v prostredí aplikácie Office Word 2007.
 • Rýchle rozpoznávajte dokumenty s vloženými makrami. Aplikácia Office Word 2007 používa pre dokumenty s vloženými makrami samostatný formát súboru (DOCM), takže je možné rýchlo zistiť, či súbor môže spúšťať vložené makrá.

 

Office Word 2007 - Nový kontrolný panel s tromi podoknami
Nový kontrolný panel aplikácie Office Word 2007 s tromi podoknami umožňuje rýchlo porovnať alebo zlúčiť dve verzie dokumentu a uľahčuje rozpoznávanie presunutého textu a sledovaných zmien v tabuľkách.