Microsoft Office Access 2007

Aplikácia Office Access 2007 umožňuje rýchle a jednoduché sledovanie informácií a vytváranie zostáv pomocou vylepšeného rozhrania a interaktívnych možností návrhu, ktoré nevyžadujú dôkladnú znalosť databáz. Začiatok je ľahký vďaka preddefinovaným databázovým riešeniam, ktoré môžete meniť a prispôsobovať podľa svojich meniacich sa potrieb. Môžete zhromažďovať informácie prostredníctvom informácií v e-maile alebo importovať dáta z externých aplikácií. Môžete vytvárať a upravovať podrobné zostavy, ktoré zobrazujú usporiadané, filtrované a zoskupené informácie, čo uľahčuje informovanejšie rozhodovanie. Informácie s ostatnými používateľmi môžete zdieľať prostredníctvom zoznamov služby Microsoft Windows SharePoint Services, kde môžete pravidelne kontrolovať históriu revízií, obnovovať odstránené informácie, nastaviť práva pre prístup k dátam a zálohovať informácie.

 

Aplikácia Office Access 2007 obsahuje knižnicu preddefinovaných databázových riešení, ktoré vám umožnia rýchlo začať.
Aplikácia Office Access 2007 obsahuje knižnicu preddefinovaných databázových riešení, ktoré vám umožnia rýchlo začať.

 

Rýchly úvod do sledovania informácií

Môžete začať ihneď pracovať pomocou dopredu pripravených databázových riešení aplikácie Office Access 2007.

 • Kompletné databázové riešenia Nová obrazovka Začíname obsahuje rad preddefinovaných databázových riešení. Tieto aplikácie môžete začať používať ihneď po inštalácii produktu alebo ich považovať za šablóny a vylepšovať a upresňovať ich tak, aby pracovali s typom informácií, ktoré chcete sledovať, alebo spôsobom, akým ich chcete sledovať. Tieto preddefinované aplikácie vám môžu pomôcť sledovať kontakty, udalosti, problémy, aktíva, úlohy a ďalšie položky. Ďalšie šablóny aplikácií budú priebežne k dispozícii prostredníctvom lokality WWW Microsoft Office Online a budú inzerované v okne Začíname.
 • Používateľské rozhranie zamerané na výsledky Aplikácia Office Access 2007 bola aktualizovaná a jej nový vzhľad teraz uľahčuje vytváranie databázových riešení, ich zmeny a prácu s nimi. Nové používateľské rozhranie zamerané na výsledky je závislé na kontexte a optimalizované tak, aby bolo efektívne a jednoducho sa s ním pracovalo. Aj keď je k dispozícii takmer 1 000 príkazov, nové používateľské rozhranie zobrazuje iba tie, ktoré sú relevantné pre úlohu, ktorú práve vykonávate. Zobrazenie okien s kartami, nový stavový riadok, nové panely pre prechádzanie a nový panel nadpisov navyše dodávajú aplikáciám Office Access 2007 veľmi moderný vzhľad.
 • Vylepšená navigácia Aplikácia Office Access 2007 poskytuje pokročilé zobrazenie tabuliek, formulárov, dotazov a zostáv v novom navigačnom podokne. Môžete dokonca vytvárať vlastné skupiny pre usporiadanie a zobrazenie všetkých súvisiacich formulárov a zostáv v jednej tabuľke.
 • Rýchle vytváranie tabuliek Aplikácia Office Access 2007 uľahčuje priamu prácu v dátovom liste za účelom vytvárania a prispôsobenia tabuliek. Môžete zadávať informácie do dátovej bunky tak, ako ste zvyknutí v aplikácii Microsoft Office Excel. Pri zadaní novej hodnoty aplikácia Office Access 2007 automaticky pridá nové pole a zistí typ dát (napríklad dátum, číslo alebo text). Môžete dokonca vložiť tabuľku aplikácie Excel do nového dátového listu a aplikácia Office Access 2007 zostaví všetky polia a automaticky rozpozná typy dát.
 • Import záznamov o kontaktoch z aplikácie Microsoft Office Outlook 2007. Aplikácia Office Access 2007 uľahčuje výmenu samostatných záznamov o kontaktoch aplikácie Access 2007 s aplikáciou Office Outlook 2007. Môžete importovať záznamy o kontaktoch z aplikácie Office Outlook 2007 do aplikácie Office Access 2007 alebo exportovať záznamy o kontaktoch z aplikácie Access 2007 a uložiť ich ako kontakty v aplikácii Outlook 2007.

 

Aplikácia Office Access 2007 ponúka úplne nové rozloženie používateľského rozhrania a tesnú integráciu s kontaktmi aplikácie Office Outlook 2007.
Aplikácia Office Access 2007 ponúka úplne nové rozloženie používateľského rozhrania a tesnú integráciu s kontaktmi aplikácie Office Outlook 2007.

 

 • Filtrovanie a usporadúvanie dát Aplikácia Office Access 2007 uľahčuje filtrovanie dát. Pre dátové typy ako text, číslo či dátum sú k dispozícii rôzne možnosti filtrovania. Nové možnosti filtrovania napríklad uľahčujú filtrovanie dátového stĺpca pre všetky záznamy aktuálneho dňa, včerajška, minulého týždňa, budúceho mesiaca, budúcnosti, minulosti atď. Možnosť filtrovania je rovnaká v aplikáciách Office Excel 2007 a Office Access 2007, takže si nemusíte osvojovať nový spôsob vyhľadávania potrebných informácií.
   

Aplikácia Office Access 2007 uľahčuje filtrovanie dát.         

Aplikácia Office Access 2007 uľahčuje filtrovanie dát.

 

 • Práca s poľami s viacerými hodnotami Aplikácia Office Access 2007 podporuje zložité dátové typy, takže je možné vytvárať stĺpce, v ktorých je možné do bunky zadávať viac hodnôt. Ak napríklad prideľujete úlohu viacerým ľuďom, môžete do bunky zadať viac mien. Služba Windows SharePoint Services je s týmito zložitými dátovými typy kompatibilná, čo pomáha zaistiť symetriu dát medzi miestnymi a webovými úložiskami dát.
 • Pripojenie dokumentov a súborov k databáze Aplikácie môžu obsahovať informácie, ktoré sú zaujímavejšie a užitočnejšie než kedykoľvek predtým. K jednotlivým záznamom v úložisku dát môžete pripojiť viac súborov, napríklad fotografií, dokumentov alebo tabuliek pre ešte ľahšie vyhľadávanie. Ak súbor nie je v komprimovanom formáte, aplikácia Office Access 2007 ho skomprimuje automaticky, a zaistí tak úsporu miesta na pevnom disku.
 • Interaktívny návrh formulárov Aplikácia Office Access 2007 je vybavená funkciou rozhrania návrhu formulárov WYSIWYG. Rozloženie formulára môžete navrhovať a meniť v reálnom čase na obrazovke a pri zostavovaní formulára si prezerať jeho rozloženie. Vďaka rozhraniu návrhu WYSIWYG môžete vytvárať formuláre veľmi rýchlo a stráviť vďaka tomu viac času skutočnou prácou a menej času problémami s navrhovaním a formátovaním.
 • Formát RTF Tučný text? Kurzíva? Žiadny problém. Aplikácia Office Access 2007 podporuje bohaté možnosti formátovania dát v uložených tabuľkách.

 

Úprava formulárov v aplikácii Office Access 2007 v režime interaktívneho návrhu predstavuje skutočný režim WYSIWIG.
Úprava formulárov v aplikácii Office Access 2007 v režime interaktívneho návrhu predstavuje skutočný režim WYSIWIG.

 

Zdieľanie sledovaných informácií s ostatnými

Aplikácia Office Access 2007 umožňuje ľahké zhromažďovanie informácií a ich zverejnenie ostatným používateľom so zvýšeným zabezpečením a flexibilitou.

 • Zhromažďovanie dát pomocou aplikácie Office Outlook 2007. Aplikácia Office Access 2007 zjednodušuje proces zhromažďovania informácií od ostatných používateľov. Automaticky vytvára formuláre zhromaždených dát pomocou aplikácie Microsoft Office InfoPath 2007 alebo jazyka HTML v tele e-mailovej správy. Formuláre môžete odosielať príjemcom na e-mailové adresy z priečinka Kontakty aplikácie Office Outlook 2007 alebo z aplikácie Office Access 2007. Aplikácia Office Outlook 2007 spracováva prichádzajúce formuláre a ukladá dáta v dátovom úložisku aplikácie Office Access 2007, pričom dáta sú efektívne aktualizované v aplikácii pre sledovanie bez toho, aby ich bolo nutné znovu zadávať.

   

  Informácie od ostatných používateľov môžete zhromažďovať vo formulároch aplikácie InfoPath (alebo HTML) vytvorených v aplikácii Office Access 2007.
  Presunutie aplikácie Office Access 2007 na lokalitu služby Windows SharePoint Services umožňuje prístup k informáciám prostredníctvom prehľadávača.

 

 • Webová spolupráca pomocou služby Windows SharePoint Services. Lokality WWW založené na službe Windows SharePoint Services predstavujú miesto, kde môže váš tím komunikovať, zdieľať dokumenty a spolupracovať na projekte. Ak pracujete s aplikáciou Office Access 2007, môžete publikovať súbory aplikácie Access 2007 v knižniciach alebo presunúť aplikáciu na lokalitu služby Windows SharePoint Services, a umožniť tak svojmu tímu jednoduchú interakciu pomocou prehľadávača. Formuláre, zostavy a informácie je možné zobrazovať, aktualizovať alebo odstraňovať priamo na lokalite služby Windows SharePoint Services v závislosti na nastaveniach oprávnení.
 • Sledovanie zoznamov služby Windows SharePoint Services pomocou aplikácie Office Access 2007. Pre uľahčenie môžete sledovať informácie v zoznamoch služby Windows SharePoint Services pomocou klienta Office Access 2007 vo vašom počítači.
 • Práca offline so zoznamami služby Windows SharePoint. Vďaka aplikácii Office Access 2007 môžete pracovať so službou Windows SharePoint Services offline. Ak cestujete, môžete napríklad spravovať miestnu kópiu zoznamu služby Windows SharePoint Services vo svojom prenosnom počítači, kde môžete zoznam upravovať a prechádzať rovnako ako akúkoľvek inú tabuľku aplikácie Office Access 2007. Formuláre a zostavy, ktoré používajú zoznam služby Windows SharePoint Services, sú plne interaktívne a aplikácia Office Access 2007 môže po prepnutí prenosného počítača do režimu online synchronizovať miestny zoznam s online zoznamom.
 • Integrácia s pracovnými postupmi služby Windows SharePoint Services. Vývojári v aplikácii Office Access 2007 môžu používať obchodnú logiku vytvorenú s podporou pracovných postupov v službe Windows SharePoint Services na vytváranie aplikácií pre spolupracujúcu pracovnú skupinu.
 • Oznamovanie prostredníctvom e-mailov a kanálov RSS. Používatelia sa môžu prihlásiť na odber e-mailových oznámení v prípade pridania, odstránenia alebo zmeny záznamov. Používatelia, ktorí používajú informačné kanály RSS (Really Simple Syndication), sa navyše môžu prihlásiť na odber zoznamu kanálov prostredníctvom aplikácie Office Outlook 2007.
 • Možnosť pripojenia na cestách. So službou Windows SharePoint Services je možné pracovať aj z mobilných telefónov, takže vzdialení používatelia môžu mať neustály prehľad o meniacich sa podnikových informáciách.
 • Podpora formátov PDF a XPS. V aplikácii Office Access 2007 môžete zostavu uložiť vo formáte PDF (Portable Document Format) alebo XPS (XML Paper Specification) za účelom tlače, odoslania a rozoslania v e-mailoch. Uložením správy ako súboru PDF alebo XPS môžete zaznamenať informácie zo zostavy v ľahko distribuovateľnom formulári, ktorý zachová všetky vlastnosti formátovania a pritom nevyžaduje po ostatných používateľoch, aby mali pre vytlačenie alebo zobrazenie správy aplikáciu Office Access 2007.

 

Presunutie aplikácie Office Access 2007 na lokalitu služby Windows SharePoint Services umožňuje prístup k informáciám prostredníctvom prehľadávača.
Presunutie aplikácie Office Access 2007 na lokalitu služby Windows SharePoint Services umožňuje prístup k informáciám prostredníctvom prehľadávača.

 

Vytváranie a prispôsobenie zmysluplných zostáv

Pomocou aplikácie Office Access 2007 môžete sprehľadniť zložité dáta konsolidáciou informácií do zmysluplných zostáv, ktoré umožnia informovanejšie rozhodovanie.

 • Interaktívne úpravy zostáv v režime návrhu. Pomocou nových funkcií aplikácie Office Access 2007 sa môžete pozrieť, ako sa dáta budú v zostave počas jej vytvárania zobrazovať. Pomocou nového rozhrania WYSIWG môžete pracovať s rozvrhnutím zostavy priamo a pritom prechádzať dáta v nástroji Report Designer, takže nie je nutné zostavu spúšťať, aby ste zistili, ako bude vyzerať na stránke. To uľahčuje zaistenie vynikajúceho vzhľadu zostavy a pomôže vám ušetriť čas.
 • Interaktívne prechádzanie zostáv. Nový režim prechádzania zostavy zaisťuje vyššiu prístupnosť zostáv používateľa. Pomocou kombinácie klávesov CTRL+F môžete vyhľadávať záznamy, kopírovať dáta do iných aplikácií a upravovať dáta. Vďaka novej funkcii filtrovania je ľahšie vyhľadať informácie, ktoré hľadáte, a zaistiť tak lepšie rozhodovanie.
 • Zoskupovanie informácií v zostavách. Vylepšené podokno zoskupenia poskytuje prehľadné zobrazenie skupín dát, takže môžete zobraziť ukážku zmien pri ich použití v zostavách. Môžete ľahko pridávať súčty, súhrny, počty a ďalšie prvky, ktoré vám pomôžu analyzovať dáta. Informácie môžete zoskupiť do jednej alebo viacerých vrstiev a pridať súhrny.

 

Úprava zostáv v aplikácii Office Access 2007 zaisťuje ľahké zoskupenie a úpravy s interaktívnym režimom návrhu.
Úprava zostáv v aplikácii Office Access 2007 zaisťuje ľahké zoskupenie a úpravy s interaktívnym režimom návrhu.

 

Správa a kontrola citlivých informácií

Aplikácia Office Access 2007 uľahčuje plnenie potrieb správy informácií vďaka vylepšenej transparentnosti dát v spravovateľnom prostredí.

 •  Vylepšené zabezpečenie. Aplikácia Office Access 2007 obsahuje nové a vylepšené funkcie zabezpečenia – zjednotené rozhodnutia o dôveryhodnosti sú integrované v centre Microsoft Office Trust Center. Dôveryhodné umiestnenia uľahčujú dôverovanie všetkým databázam v priečinkoch so zvýšeným zabezpečením. Aplikáciu Office Access 2007 môžete naopak načítať so zakázaným kódom alebo makrami, a zaistiť tak bezpečnejšiu prácu.
 • Kontrola dát. Máte možnosť ľahko prenášať dáta z miestneho databázového súboru na server so službou Windows SharePoint Services, ktorú môže IT špecialista vašej organizácie spravovať, pomáhať zabezpečiť a zálohovať v závislosti na zásadách vašej organizácie.
 • História revízií. Táto nová funkcia umožňuje sledovanie záznamov a zobrazenie, kto ich vytvoril, upravil alebo odstránil. Môžete sa taktiež pozrieť, kedy boli informácie zmenené, a v prípade potreby spätne zahrnúť úpravy dát.
 • Nastavenie oprávnení. Pomocou služby Windows SharePoint Services môžete určovať, ktorí používatelia majú prístup k vašim dátam. Môžete priradzovať obmedzené oprávnenia na čítanie alebo úplné oprávnenia na úpravy.
 • Priečinok Kôš. Omylom odstránené dáta môžete teraz obnoviť pomocou funkcie koša v službe Windows SharePoint Services.

 

Táto nová funkcia aplikácie Office Access 2007 umožňuje sledovanie záznamov a zobrazenie informácií o tom, kto ich vytvoril, upravil alebo odstránil.
Táto nová funkcia aplikácie Office Access 2007 umožňuje sledovanie záznamov a zobrazenie informácií o tom, kto ich vytvoril, upravil alebo odstránil.