Microsoft Office Excel 2007

Aplikácia Office Excel 2007 je účinný nástroj pre analýzy, zdieľanie a správu informácií napomáhajúci robiť informovanejšie rozhodnutia. Aplikácia Office Excel 2007 poskytuje nové rozhranie orientované na výsledky, zobrazenie kontingenčných tabuliek, ktoré sa ľahko vytvárajú a používajú, vylepšené vytváranie vzorcov, bohatú vizualizáciu dát a rýchlejší spôsob vytvárania profesionálnych tabuliek a grafov. Pomocou služby Excel Services a servera Microsoft Office SharePoint Server 2007 môžete zdieľať a spravovať tabuľky, ktoré obsahujú citlivé podnikové informácie.

 

Analýza a oznamovanie informácií

Informácie analyzované pomocou aplikácie Office Excel 2007 umožňujú získať náhľad a robiť informovanejšie rozhodnutia pomocou účinných nástrojov pre usporiadanie a vizualizáciu, prezentovaných v ľahko použiteľnom rozhraní. Svoje analýzy môžete oznamovať prostredníctvom profesionálnych grafov a tabuliek, ktoré sa ľahšie vytvárajú.

 • Používateľské rozhranie zamerané na výsledky Aplikácia Office Excel 2007 poskytuje nové rozhranie orientované na výsledky, ktoré ponúka relevantné nástroje v okamihu, kedy ich potrebujete. Na základe úlohy, ktorú je potrebné splniť, či už ide o vytvorenie tabuľky alebo zápis vzorca, ponúkne aplikácia Office Excel 2007 potrebné príkazy.
 • Import, usporiadanie a preskúmanie rozsiahlych dátových štruktúr v rámci značne rozšírených tabuliek. Aplikácia Office Excel 2007 podporuje tabuľky s veľkosťou až 1 milión riadkov a 16 000 stĺpcov, ktorá vylučuje potrebu práce v niekoľkých tabuľkách alebo iných aplikáciách, ktoré sú potrebné na analýzy rozsiahlych množstiev informácií.
 • Vylepšená a účinná podpora práce v tabuľkách. Aplikácia Office Excel 2007 ponúka vylepšenú podporu tabuliek umožňujúcu vytváranie, formátovanie, rozšírenie a odkazovanie na tabuľky v rámci vzorcov. Pri analýze dát uvedených vo veľkej tabuľke zachováva aplikácia Office Excel 2007 zobrazené záhlavia tabuliek pri ich prechádzaní.
 • Prezeranie dôležitých trendov a hľadanie výnimiek v dátach Použitie podmieneného formátovania u informácií je teraz jednoduchšie. Vďaka bohatým schémam vizualizácie, ako sú výplne, prahové hodnoty a ikony indikátorov výkonu je možné ľahšie objavovať opakujúce sa dáta a označovať trendy v dátach.

 

Aplikace Office Excel 2007 pomáhá sledovat trendy a hledat výjimky použitím podmíněného formátování s bohatými schématy vizualizace dat.
Aplikácia Office Excel 2007 pomáha sledovať trendy a hľadať výnimky použitím podmieneného formátovania s bohatými schémami vizualizácie dát.

 

 •  Rýchlejšie vytvorenie Kontingenčnej tabuľky na usporiadanie informácií podľa rôznych kritérií. Pomocou zobrazení kontingenčných tabuliek a grafov, ktoré sa v aplikácii Office Excel 2007 oveľa ľahšie vytvárajú a používajú, môžete sumarizovať a hľadať potrebné informácie a taktiež meniť ich orientáciu.
 • Rozšírenie investícií v oblasti business intelligence – aplikácia Office Excel 2007 poskytuje plnú podporu služby Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. Pomocou flexibility a nových funkcií dátových kociek v aplikácii Office Excel 2007 môžete vytvoriť vlastnú zostavu z databázy pre analytické spracovanie online (OLAP). Môžete sa taktiež oveľa ľahšie pripojiť k externým zdrojom dát pomocou Knižnice dátových pripojení, ktorá je súčasťou aplikácie Office Excel 2007.
 • Funkcia automatického dokončovania vzorcov pomáha zapísať správnu syntax vzorca zakaždým hneď na prvýkrát. Funkcia automatického dokončovania vzorcov v aplikácii Office Excel 2007 urýchľuje vytváranie vzorcov od zápisu funkcií a dokončovania argumentov až po odkazovanie na pomenované rozsahy a tabuľky vo vzorci.
 • Zobrazenie rozloženia stránky pomáha rýchlo vytvárať zostavy. Zobrazenie rozloženia stránky v aplikácii Office Excel 2007 slúži na rýchle použitie konzistentného profesionálneho štýlu v tabuľke vrátane možnosti upravovať záhlavie a pätu, vyberať preddefinované štýly buniek a vkladať umelecké prvky a grafiku balíka systému produktov Microsoft Office.
 • Prezentácia analýz v profesionálne vyzerajúcich grafoch. Profesionálne vyzerajúce grafy môžete teraz rýchlejšie vytvárať pomocou niekoľkých málo kliknutí vďaka funkciám pre vytváranie grafov v novom používateľskom rozhraní aplikácie Office Excel 2007. V grafe môžete použiť bohaté vizuálne vylepšenia, ako je napríklad trojrozmernosť, jemné tieňovanie a priehľadnosť. Grafy môžete vytvárať a pracovať s nimi rovnakým spôsobom bez ohľadu na to, akú aplikáciu používate, pretože modul vytvárania grafov aplikácie Office Excel 2007 je konzistentný v aplikáciách Microsoft Office Word 2007 a Microsoft Office PowerPoint 2007. 

 

Aplikácia Office Excel 2007 obsahuje úplne zmenený modul pre vytváranie grafov, ktorý vám pomôže lepšie prezentovať analýzy v ohromujúcich grafoch.
Aplikácia Office Excel 2007 obsahuje úplne zmenený modul pre vytváranie grafov, ktorý vám pomôže lepšie prezentovať analýzy v ohromujúcich grafoch.

 

Zdieľanie tabuliek a obchodných informácií s ostatnými

Aplikácia Office Excel 2007 uľahčuje zdieľanie tabuliek a podnikových informácií. Integrácia so službou Excel Services a novým formátom Microsoft Office Excel XML môže zaistiť účinnejšiu výmenu informácií.

 •  Aplikácia Office Excel 2007 a služba Excel Services zaisťuje bezpečnejšie zdieľanie tabuliek s ostatnými. Služba Excel Services dynamicky vykresľuje tabuľky aplikácie Office Excel 2007 vo formáte HTML, takže ostatní môžu pristupovať k tabuľkám uloženým na serveri Office SharePoint Server 2007 pomocou webového prehľadávača. Vďaka vysokému stupňu spoľahlivosti v klientovi Office Excel 2007 môžu používatelia používať službu Excel Services na prechádzanie, usporiadanie, filtrovanie a zadávanie parametrov a na interakciu so zobrazeniami kontingenčnej tabuľky vo svojich webových prehľadávačoch.
 • Uloženie vo formáte XPS alebo PDF pre jednoduchšie zdieľanie. Tabuľku môžete previesť na súbor vo formáte XML Paper Specification (XPS) alebo Portable Document Format file (PDF), a vytvoriť tak pevnú verziu súboru uľahčujúcu zdieľanie.
 • Nový formát Excel XML Format umožňuje účinnejšiu výmenu informácií. Vďaka novým formátom Microsoft Office Open XML môžete znižovať veľkosť súborov s tabuľkami a vylepšovať vzájomnú funkčnú spoluprácu s ostatnými zdrojmi dát.
 • Vytváranie podnikových informačných panelov z tabuliek a ich zdieľanie na portáli. Kľúčové indikátory výkonu svojho podniku môžete sledovať vo webovom prehľadávači pomocou informačných panelov, ktoré je možné vytvárať z tabuliek aplikácie Office Excel 2007, Excel Web Access a Office SharePoint Server 2007.
 • Využitie výhod modulu pre výpočet aplikácie Excel v iných aplikáciách. Pomocou rozhrania API webových služieb Excel Services môžete integrovať výpočty servera v súboroch aplikácie Office Excel 2007 do iných aplikácií.

 

Aplikácia Office Excel 2007 a služba Excel Services umožňujú zdieľanie a spoluprácu v tabuľkách vo webovom prehľadávači.
Aplikácia Office Excel 2007 a služba Excel Services umožňujú zdieľanie a spoluprácu v tabuľkách vo webovom prehľadávači.

 

Efektívnejšia správa podnikových informácií

Aplikácia Office Excel 2007 a služba Excel Services umožňujú správu a kontrolu tabuliek na serveri, aby sa zaistila pomoc pri ochrane dôležitých obchodných informácií a aby sa zaistilo, že pracujete s najaktuálnejšími dátami.

 • Centrálna správa citlivých informácií publikovaním tabuliek na serveri Office SharePoint Server 2007. Slúži na zaistenie, že členovia vašej organizácie pracujú s najaktuálnejšími podnikovými informáciami.
 • Pripojenie k externým zdrojom informácií pomocou knižnice dátových pripojení aplikácie Office Excel 2007. Máte možnosť rýchleho pripojenia a importu informácií z externých zdrojov, ako sú databázy a obchodné systémy používajúce knižnicu dátových pripojení. Pomocou servera Office SharePoint Server 2007 môžu zamestnanci oddelení IT vašej organizácie nastaviť a spravovať knižnice dátových pripojení, ktoré používateľom umožňujú bezpečnejšie pripojenie k externým zdrojom dát bez pomoci.

 

Knižnica dátových pripojení slúži na import externých informácií a následné preskúmanie týchto dát v aplikácii Office Excel 2007.
Knižnica dátových pripojení slúži na import externých informácií a následné preskúmanie týchto dát v aplikácii Office Excel 2007.