Microsoft Office Outlook 2007 + Business Contact Manager

Aplikácia Office Outlook 2007 s doplnkom Business Contact Manager pridáva aplikácii Microsoft Office Outlook 2007 komplexné funkcie správy obchodných kontaktov. Malé firmy tak môžu z aplikácie Outlook spravovať informácie o svojich zákazníkoch a riadiť predajné a marketingové aktivity v jednom umiestnení. Doplnok ponúka nové funkcie, ktoré vám pomôžu usporiadať všetky informácie o zákazníkoch, spravovať záujemcov o predaj, sledovať marketingové aktivity a centralizovať informácie o projektoch v známom prostredí aplikácie Office Outlook 2007.

 

Usporiadanie informácií o zákazníkovi na jednom mieste

Aplikácia Office Outlook 2007 s doplnkom Business Contact Manager vám pomôže spravovať všetky informácie o zákazníkoch a kontaktoch na jednom mieste, takže budete mať prehľad a budete môcť rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na priania zákazníkov.

 

 • Máte možnosť sledovať a prezerať informácie o zákazníkoch a potenciálnych zákazníkoch a pracovať s nimi z jedného centrálneho umiestnenia v aplikácii Office Outlook 2007. Patria sem napríklad kontaktné informácie, e-mailové správy, telefónne hovory, schôdzky, poznámky a dokumenty.
 • Nové možnosti prispôsobenia aplikácie slúžia na definovanie a zachytenie informácií, ktoré sú pre vaše predajné a obchodné procesy najvhodnejšie.
 • Máte možnosť zdieľať informácie o zákazníkoch a potenciálnych zákazníkoch v celej vašej firme vďaka bezpečnému prístupu aj pre viac používateľov, takže zamestnanci majú prístup k informáciám, ktoré potrebujú pre komunikáciu so zákazníkmi.
 • Ak ste mimo kancelárie, môžete pracovať offline. Informácie v aplikácii Office Outlook 2007 s doplnkom Business Contact Manager môžete prezerať a zadávať vo svojom prenosnom počítači a po návrate synchronizovať dáta. Všetky informácie o obchodných kontaktoch si taktiež môžete prezrieť v zariadení Pocket PC so systémom Microsoft Windows Mobile.
 •  Kontaktné informácie z ostatných aplikácií systému produktov Microsoft Office môžete importovať jediným kliknutím.

 

E-mail a kalendár aplikácie Office Outlook 2007 ponúkajú integráciu všetkých informácií o kontaktoch a zákazníkoch spolu s históriou (vrátane komunikácie, úloh a schôdzok).
E-mail a kalendár aplikácie Office Outlook 2007 ponúkajú integráciu všetkých informácií o kontaktoch a zákazníkoch spolu s históriou (vrátane komunikácie, úloh a schôdzok).

 

Správa predajných príležitostí

Účinné nové nástroje zjednodušujú správu záujemcov o kúpu a zákazníkov, takže môžete ľahko sledovať a spravovať predajné príležitosti a stanovovať ich prioritu od počiatočnej príležitosti až po koncový predaj.

 

 • V aplikácii Office Outlook 2007 môžete spoločne usporiadať záujemcov o kúpu a príležitosti vrátane kontaktných informácií, histórie komunikácie a dokumentov. Zároveň môžete uviesť kto príležitosť našiel a aká je pravdepodobnosť realizácie predaja.
 • Môžete vytvoriť konsolidované zobrazenie predajného kanálu vo firme pomocou prispôsobiteľného panela, a zhrnúť tak dôležité obchodné kritériá, predpovedať predaj a stanoviť priority obchodných úloh.
 • Máte možnosť ľahko predpovedať predaj pomocou rôznych zostáv zákazníkov, záujemcov o kúpu a príležitostí predaja s rozšírenými možnosťami usporadúvnia, filtrovania a dôkladnejšieho vyhľadávania podrobností. Zostavy môžete exportovať do aplikácie Microsoft Office Excel 2007 k ďalším analýzam.
 • Pri spoločnom použití aplikácie Office Outlook 2007 s doplnkom Business Contact Manager a aplikácie Office Small Business Accounting 2007 môžete prevádzať predajné príležitosti na cenové ponuky, objednávky a faktúry.

 

Nový informačný panel poskytuje ukážku predajného kanálu, ktorý vám pomôže pri rozhodovaní a vďaka ktorému sa budete môcť zamerať na priority. Nový informačný panel poskytuje ukážku predajného kanálu, ktorý vám pomôže pri rozhodovaní a vďaka ktorému sa budete môcť zamerať na priority.
Nový informačný panel poskytuje ukážku predajného kanálu, ktorý vám pomôže pri rozhodovaní a vďaka ktorému sa budete môcť zamerať na priority.

 

Sledovanie marketingových aktivít

Ľahko použiteľné nástroje vám pomôžu distribuovať a spravovať prispôsobenú marketingovú komunikáciu a sledovať marketingové kampane. Aplikácia Office Outlook 2007 s doplnkom Business Contact Manager spoločne s aplikáciou Microsoft Office Publisher 2007 vám pomôže sledovať a riadiť aktivity marketingových kampaní vrátane zostavovania zoznamov adries, distribučných materiálov a sledovania výsledkov.

 

 • Používajte nástroje, ktoré vás prevedú procesom vytvárania aktivít marketingových kampaní. 
 • Vytvárajte vlastné zoznamy adries filtrovaním údajov o zákazníkoch a potenciálnych zákazníkoch z aplikácie Office Outlook 2007 s doplnkom Business Contact Manager.
 • Využite vylepšené možnosti hromadnej pošty na odosielanie prispôsobených publikácií vytvorených v aplikáciách Microsoft Office Word 2007, Office Publisher 2007 alebo Microsoft List Builder.
 • Máte možnosť sledovať a posudzovať odpovede za účelom určenia celkovej účinnosti kampaní. Marketingové materiály sú po odoslaní automaticky zahrnuté do histórie komunikácie so zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi.

 

Podrobní sprievodcovia vás prevedú procesom vytvárania marketingových kampaní.
Podrobní sprievodcovia vás prevedú procesom vytvárania marketingových kampaní.

 

Centralizácia informácií o projekte

Aplikácia Office Outlook 2007 s doplnkom Business Contact Manager prestavuje jedno miesto pre uloženie všetkých úloh a informácií súvisiacich s projektom. Nové možnosti zjednodušujú vedenie projektov, vylepšujú tímovú prácu a uľahčujú plnenie úloh projektu.

 

 • Pomocou novej funkcie Obchodné projekty môžete z jedného umiestnenia sledovať informácie o projekte vrátane dokumentov, e-mailových správ, poznámok, príloh, schôdzok a aktivít.
 • Môžete bezpečne zdieľať informácie o projekte vo firme tak, aby tí praví ľudia mali prístup k projektovým informáciám.
 • Úlohy projektu môžete priradzovať ostatným a automaticky prevádzať informácie o úlohách do ich osobných zoznamov úloh pomocou funkcie Úlohy projektu. Tieto úlohy sa zobrazujú na paneli úloh aplikácie Office Outlook 2007 a v pripomenutiach aplikácie Outlook 2007, aby ich bolo možné ľahko sledovať.

 

Všetky projektové informácie sú zhromaždené na jednom mieste.
Všetky projektové informácie sú zhromaždené na jednom mieste.