Microsoft Office PowerPoint 2007

Aplikácia Office PowerPoint 2007 umožňuje rýchle vytváranie efektívnych dynamických prezentácií a integruje pritom pracovné postupy a spôsoby ľahkého zdieľania informácií. Od zmeneného používateľského rozhrania až k novým možnostiam grafiky a formátovania máte vďaka tejto aplikácii kontrolu nad vytváraním pôsobivých prezentácií vo svojich rukách.

 

Aplikácia Office PowerPoint 2007 slúži na vytváranie pôsobivých dynamických prezentácií.
Aplikácia Office PowerPoint 2007 slúži na vytváranie pôsobivých dynamických prezentácií.

 

Vytváranie dynamických prezentácií

Máte možnosť rýchlo vytvárať dynamické a pôsobivé prezentácie pomocou zmeneného používateľského rozhrania a nových grafických možností.

 

 • Rýchlejšie získanie lepších výsledkov vďaka zmenenému používateľskému rozhraniu:  Aplikácia Office PowerPoint 2007 obsahuje novo vytvorené používateľské rozhranie uľahčujúce vytváranie, prednesenie a zdieľanie prezentácií, ktoré je taktiež intuitívnejšie. Všetky bohaté funkcie a možnosti aplikácie PowerPoint sú teraz v jednom efektívnom úspornom pracovnom priestore, ktorý minimalizuje rozptýlenie a pomáha používateľom rýchlejšie a ľahšie dosahovať požadované výsledky.
 • Vytváranie účinných dynamických diagramov:  V aplikácii Office PowerPoint 2007 máte možnosť ľahkého vytváranie silných a dynamických diagramov vzťahov, pracovných postupov alebo hierarchií. Môžete taktiež prevádzať odrážkové zoznamy do diagramov alebo meniť a aktualizovať súčasné diagramy. Je ľahké využiť výhody bohatých možností formátovania s kontextovými nástrojmi pre vytváranie diagramov v novom používateľskom rozhraní.
 • Rýchle a ľahké vytváranie prezentácií uložením vlastných rozložení:  Aplikácia Office PowerPoint 2007 umožňuje definovanie a uloženie vlastného rozloženia snímok, takže už nemusíte plytvať svojím drahocenným časom pri vyberaní a vkladaní rozloženia do nových snímok alebo odstraňovaní obsahu v snímke s požadovaným rozložením. Vďaka knižniciam snímok aplikácie PowerPoint je ľahké zdieľať tieto vlastné snímky s ostatnými, takže vaše prezentácie majú konzistentný a profesionálny vzhľad a podobu.
 • Použitie konzistentného vzhľadu jediným kliknutím:  Motívy aplikácie Office PowerPoint 2007 pomáhajú zmeniť vzhľad celej prezentácie jediným kliknutím. Zmena motívu prezentácie nielen mení farbu pozadia, ale taktiež farbu diagramu, tabuľky, grafu či písma a dokonca taktiež štýl odrážok v prezentácii. Ak použijete motív, môžete si byť istí, že celá prezentácia bude vyzerať profesionálnejšie a konzistentnejšie.
 • Značná zmena tvarov, textu a grafiky pomocou nových nástrojov a efektov:  Teraz môžete pracovať s textom, tabuľkami, grafmi a inými prvkami prezentácie a pracovať s nimi oveľa bohatším spôsobom než kedykoľvek predtým. Aplikácia Office PowerPoint 2007 ponúka tieto nástroje priamo prostredníctvom efektívneho používateľského rozhrania a kontextových kariet, takže na obohatenie prezentácie stačí niekoľko málo kliknutí.

 

Pomocou nových a bohatých nástrojov pre formátovanie aplikácie Office PowerPoint 2007 môžete vytvárať efektívne diagramy.
Pomocou nových a bohatých nástrojov pre formátovanie aplikácie Office PowerPoint 2007 môžete vytvárať efektívne diagramy.

 

Ľahké zdieľanie prezentácií

Spôsob zdieľania a zmeny účelu informácií je možné teraz značne vylepšiť.

 

 • Komunikácia s používateľmi naprieč platformami a zariadeniami:  Zaistite rozsiahlu komunikáciu prostredníctvom prezentácií aplikácie Office PowerPoint 2007 prevedením súborov do formátov XPS (XML Paper Specification) a PDF (Portable Document Format) pre zdieľanie s používateľmi na ľubovoľnej platforme.
 • Ľahká zmena účelu a zdieľanie obsahu:  Hľadáte lepší spôsob opakovaného použitia obsahu z jednej prezentácie do inej? Vďaka knižniciam snímok aplikácie PowerPoint môžete prezentácie ukladať ako jednotlivé snímky na lokalite WWW podporovanej technológiou Microsoft Office SharePoint Server 2007 a ľahko meniť účel ich obsahu priamo z aplikácie Office PowerPoint 2007. Tým sa nielen zníži čas strávený pri vytváraní prezentácií, ale taktiež sa zaistí synchronizácia vkladaných snímok s verziou servera, čo pomáha zaistiť stále aktuálny obsah.
 • Zníženie veľkosti dokumentov a súčasné uľahčenie obnovenia poškodených súborov:  Nový komprimovaný formát XML aplikácie Microsoft Office PowerPoint ponúka značné zníženie veľkosti súborov a ponúka pritom vylepšenie obnovenia dát v poškodených súboroch vďaka architektúre formátu XML aplikácie PowerPoint. Tento nový formát zaisťuje značné zníženie požiadaviek na šírku pásma a úložný priestor a znižuje zaťaženie pracovníkov IT.
 • Integrácia prezentácií uložených v technológii Microsoft Windows SharePoint Services s aplikáciou Microsoft Office Outlook 2007:  Vďaka aplikácii Office Outlook 2007 máte možnosť úplnej interakcie s informáciami uloženými v technológii Windows SharePoint Services kedykoľvek a kdekoľvek. Môžete sa pripojiť k prezentácii aplikácie Office PowerPoint 2007 uloženej v službe Windows SharePoint Services s aplikáciou Office Outlook 2007 a plne využiť výhody úprav s vedomím, že akékoľvek zmeny vykonané v prezentácii uloženej v aplikácii Outlook 2007 sa prejavia taktiež na serverovej verzii.
 • Použitie aplikácie Microsoft Office Groove 2007 pre relácie kontroly v reálnom čase:  Pomocou aplikácie Office Groove 2007 môžete spustiť živú kontrolu prezentácie aplikácie Office PowerPoint 2007 v rámci pracovného priestoru aplikácie Groove 2007. Prezentáciu môžete prezerať a pracovať s ňou spoločne so svojimi kolegami v reálnom čase a využiť pritom výhody informácií o prítomnosti a možnosti rýchleho zasielania správ integrovaných priamo v pracovnom priestore.

 

Vďaka knižniciam snímok aplikácia PowerPoint ušetríte čas pri vytváraní obsahu a zaistíte, že prezentácia bude stále aktuálna.
Vďaka knižniciam snímok aplikácia PowerPoint ušetríte čas pri vytváraní obsahu a zaistíte, že prezentácia bude stále aktuálna.

 

Zdieľanie prezentácií s dôverou

Použite vo svojich prezentáciách tie pravé možnosti ochrany a ľahko vykonávajte kontroly.

 

 • Spustenie a kontrola pracovného postupu schválenia priamo z aplikácie Office PowerPoint 2007:  V aplikácii Office PowerPoint 2007 a na serveri Office SharePoint Server 2007 môžete odoslať prezentáciu svojmu tímu na kontrolu alebo vytvoriť formálny proces schválenia a zhromažďovať pre túto prezentáciu signatúry, a uľahčiť a zefektívniť tak spoluprácu.
 • Pomôžte chrániť osobné informácie vo svojich dokumentoch:  Vyhľadajte a odstráňte nechcené komentáre, skrytý text alebo informácie identifikujúce osobné údaje pomocou nástroja Kontrola metadát, a pripravte tak prezentáciu na zdieľanie s ostatnými.
 • Bezpečnejšie zdieľanie prezentácií aplikácie Office PowerPoint 2007:  K prezentáciám aplikácie Office PowerPoint 2007 môžete teraz pridať digitálny podpis, ktorého pomocou je možné overiť integritu prezentácie alebo prezentáciu označiť ako dokončenú, aby sa zabránilo nežiaducim zmenám. Pomocou ovládacích prvkov pre obsah môžete vytvoriť a nasadiť štruktúrované šablóny aplikácie Office PowerPoint 2007, ktoré používateľovi pomôžu zadať správne informácie pri zachovaní ochrany a uchovaní informácií, ktoré nie je možné zmeniť.

 

Vyvolanie pracovného postupu kontroly alebo schválenia je teraz ľahké.
Vyvolanie pracovného postupu kontroly alebo schválenia je teraz ľahké.