Microsoft Office SharePoint Designer 2007

Aplikácia Office SharePoint Designer 2007 poskytuje nástroje zaisťujúce automatizáciu podnikových procesov, vytváranie výkonných aplikácií na platforme Microsoft SharePoint a prispôsobovanie lokalít služby SharePoint vašim potrebám v spravovanom prostredí IT.

 

 

Rýchlejšie vytváranie riešení za účelom zvýšenia produktivity a efektivity tímu

Aplikácia Office SharePoint Designer 2007 slúži na vytváranie a nasadenie interaktívnych riešení na platforme SharePoint bez toho, aby bolo nutné zapisovať programový kód.

 

  • Pomocou nástroja Workflow Designer môžete automatizovať podnikové procesy, ako je napríklad schvaľovanie dokumentov, prispôsobené oznamovanie udalostí a ďalšie úlohy spolupráce.
  • Môžete vytvárať aplikácie pre vytváranie zostáv a sledovanie pomocou zobrazení dát a formulárov za účelom jednoduchého získania a agregácie dát mimo vašej lokality a zo zoznamov služby SharePoint a knižníc dokumentov na lokalite WWW.
  • Vďaka integrovaným preddefinovaným šablónam aplikácií služby Microsoft Windows SharePoint, ktoré sú plne prispôsobiteľné a rozšíriteľné pomocou aplikácie Office SharePoint Designer 2007, môžete rýchlo začať.
  • Svoje riešenia môžete rozšíriť zostavením pokročilých interaktívnych stránok Microsoft ASP.NET. Môžete vkladať a upravovať ovládacie prvky pomocou rovnako účinných ponúk aktivít a mriežky vlastností, aké boli predtým k dispozícii iba vo vývojárskych nástrojoch ako balík Microsoft Visual Studio 2005.

 

Nástroj Workflow Designer automatizuje obchodné procesy, ako je automatické priradzovanie úloh a upozornenie spojené so zoznamami služby SharePoint a knižnicami dokumentov, nastavením vlastných podmienok pracovných postupov a akcií a ich prepojenie s dátami služby SharePoint.
Nástroj Workflow Designer automatizuje obchodné procesy, ako je automatické priradzovanie úloh a upozornenie spojené so zoznamami služby SharePoint a knižnicami dokumentov, nastavením vlastných podmienok pracovných postupov a akcií a ich prepojenie s dátami služby SharePoint.

 

Návrh pútavých lokalít služby SharePoint šitých na mieru potrebám vašej organizácie

Aplikácia Office SharePoint Designer 2007 poskytuje profesionálne nástroje pre návrhy, ktoré budete potrebovať na vytváranie ohromujúcich stránok SharePoint kompatibilných s celým radom prehľadávačov. Využite možností intuitívneho návrhu prostredníctvom editora stránok, ktorý ponúka kvalitný výstup typu „What You See Is What You Get (WYSIWYG)“, rýchle formátovanie stránok SharePoint pomocou šablón CSS a jednoduché zmeny rozloženia a formátu webových stránok prostredníctvom úplnej podpory hlavných stránok ASP.NET.

 

Hlavné stránky môžete formátovať vďaka nástrojom pre návrhy profesionálnej kvality, ktoré umožňujú jednoduchú správu štýlov, rozloženia a formátu.
Hlavné stránky môžete formátovať vďaka nástrojom pre návrhy profesionálnej kvality, ktoré umožňujú jednoduchú správu štýlov, rozloženia a formátu.

 

Správcovia lokalít WWW a manažéri IT: Udržanie kontroly nad lokalitami WWW

Správcovia lokalít WWW a manažéri IT môžu presne riadiť spôsob využitia aplikácie Office SharePoint Designer 2007, a zaistiť tak, že pracovníci s informáciami budú môcť používať spravované a riadené informácie. Môžete využiť Nastavenia prispievateľov pre každú rolu používateľa definovanú na webovej lokalite SharePoint, a riadiť tak prístup ku konkrétnym akciám, ako sú zmeny hlavných stránok a šablón CSS. Môžete určiť spôsob, akým je možné používať súbory a priečinky, rýchlo implementovať zmeny na celej lokalite a zaistiť, že je webová lokalita riadne spravovaná a že je kontrolovaná kompatibilita prehľadávača a možnosti prístupu na sieť WWW.

 

Dialógové okno Nastavenie prispievateľov slúži na správu skupín Contributor Group, upraviteľných oblastí a ďalších nastavení.
Dialógové okno Nastavenie prispievateľov slúži na správu skupín Contributor Group, upraviteľných oblastí a ďalších nastavení.