Microsoft Office InfoPath 2007

Aplikácia Office InfoPath 2007 kombinuje známe prostredie systému produktov Microsoft Office so službou Microsoft Office InfoPath Forms Services, a zaisťuje tak pre vašu organizáciu účinné riešenie podnikových formulárov. Aplikácia Office InfoPath 2007 pomáha organizáciám účinne štruktúrovať a spravovať podnikové procesy založené na formulároch.

 

Rozšírenie poľa pôsobnosti podnikových procesov

 

E-mailové formuláre aplikácie InfoPath a služba Office InfoPath Forms Services rozširujú pole pôsobnosti vašich obchodných procesov na známe aplikácie a platformy pomocou formulárov ako e­mailových správ, formulárov pre webové prehľadávače alebo formulárov pre mobilné zariadenia.

 

 • Zhromažďovanie informácií pomocou e-mailových správ aplikácie Microsoft Office Outlook 2007: Pomocou aplikácie Office InfoPath 2007 môžete vyplňovať formuláre bez toho, aby ste museli ukončiť prácu v známom prostredí aplikácie Office Outlook 2007. Vyplňovanie formulárov je tak rýchlejšie a účinnejšie.

 

Pomocou aplikácií Office InfoPath 2007 a Office Outlook 2007 môžete nasadiť formuláre aplikácie InfoPath ako e-mailové správy aplikácie Outlook 2007, čo umožní vyplňovať formuláre bez toho, aby ste museli prestať pracovať v známom prostredí aplikácie Outlook 2007.
Pomocou aplikácií Office InfoPath 2007 a Office Outlook 2007 môžete nasadiť formuláre aplikácie InfoPath ako e-mailové správy aplikácie Outlook 2007, čo umožní vyplňovať formuláre bez toho, aby ste museli prestať pracovať v známom prostredí aplikácie Outlook 2007.

 

 • Vyplňovanie formulárov aplikácie InfoPath pomocou webových prehľadávačov a mobilných zariadení: Aplikácia Office InfoPath 2007 a služba Office InfoPath Forms Services uľahčujú rozšírenie riešenia InfoPath mimo siete chránenej bránou firewall, pretože formuláre je možné vyplňovať pomocou radu rôznych webových prehľadávačov a mobilných zariadení. Medzi podporované prehľadávače patria Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox a Safari.

 

Aplikácia Office InfoPath 2007 a služba Office InfoPath Forms Services rozširujú obchodné procesy mimo siete chránenej bránou firewall tým, že používateľom umožňujú vyplňovať formuláre pomocou webového prehľadávača bez toho, aby ste museli mať inštalovanú aplikáciu InfoPath.
Aplikácia Office InfoPath 2007 a služba Office InfoPath Forms Services rozširujú obchodné procesy mimo siete chránenej bránou firewall tým, že používateľom umožňujú vyplňovať formuláre pomocou webového prehľadávača bez toho, aby ste museli mať inštalovanú aplikáciu InfoPath.

 

 • Použitie širokej škály možností nasadenia formulárov: Pre zaistenie maximálnej flexibility a dosahu je možné nasadiť riešenia formulárov InfoPath v rade umiestnení vrátane služby Office InfoPath Forms Services, technológie Microsoft Windows SharePoint Services, e-mailovej správy aplikácie Office Outlook 2007 a zdieľaného sieťového priečinka.
 • Minimalizácia času venovaného školeniu vďaka známemu prostrediu systému produktov Microsoft Office: Aplikácia Office InfoPath 2007 uľahčuje vyplňovanie formulárov všetkým používateľom zahrnutím funkcií, ako je kontrola pravopisu, ponuky štýlov písiem a ďalšie známe systémové nástroje systému produktov Microsoft Office.

 

Obohatenie podnikových formulárov

Aplikácia Office InfoPath 2007 uľahčuje vytvorenie a nasadenie riešení elektronických formulárov, ktoré zjednodušujú úlohy spojené so zberom informácií. Pomáha zaistiť, že zhromaždené informácie sú konzistentné a presné.

 • Získanie správnych informácií hneď na prvýkrát: Aplikácia Office InfoPath 2007 ponúka bohaté možnosti overovania dát, tipy na obrazovke a podmienené formátovanie bez toho, aby bolo nutné zadávať kód.
 • Vytváranie formulárov pomocou preddefinovaných súčastí: Aplikácia Office InfoPath 2007 pomáha vytvárať formuláre v jednoduchom rozhraní umožňujúcom preťahovanie a pridávať dopredu vytvorené súčasti šablón, ktoré zahŕňajú pokročilé funkcie pripájania dát.
 • Obmedzenie problémov so správou verzií: Aplikácia Office InfoPath 2007 a služba Office InfoPath Forms Services umožňujú automatické aktualizácie publikovaných šablón formulárov, a pomáhajú tak zaistiť, že každý pracuje s najaktuálnejšou verziou.
 • Prevod dokumentov aplikácie Microsoft Office Word a tabuliek aplikácie Microsoft Office Excel do šablón formulárov aplikácie InfoPath: Zachovávajte integritu dát, kontrolu verzií a štruktúru zhromažďovania informácií prevodom zastaraných dokumentov do rôznorodých šablón formulárov aplikácie InfoPath.
 • Vytváranie záznamov PDF alebo XPS z formulárových dát: Pomocou aplikácie Office InfoPath 2007 môžete vytvárať verzie PDF alebo XPS vyplnených formulárov aplikácie InfoPath pre účely archivácie a správy záznamov.

 

Nasadenie účinných nástrojov pre navrhovanie formulárov a správu

Aplikácia Office InfoPath 2007 a služba Office InfoPath Forms Services poskytujú citlivý prístup k navrhovaniu a správe formulárov, takže organizácie môžu vykonávať obchodné procesy s maximálnou účinnosťou.

 • Zvládanie pracovných procesov a postupov formulárov pomocou aplikácie Office InfoPath 2007 a služby Microsoft Office SharePoint Server 2007: Pomocou nástrojov pre správu pracovných postupov a procesov na serveri Office SharePoint Server 2007 môžete účinne riadiť procesy zhromažďovania informácií.
 • Navrhnutie jedného formulára pre webové prehľadávače a klientov aplikácie InfoPath: Aplikácia Office InfoPath 2007 zahŕňa nástroj pre kontrolu návrhu napomáhajúci zaistiť konzistenciu formulárov nasadených v službe Office InfoPath Forms Services.
 • Ochrana dôležitých informácií v šablónach formulárov aplikácie InfoPath: Aplikácia Office InfoPath 2007 zahŕňa podporu správy prístupových práv k informáciám pomáhajúcu ochrane formulárov pred nežiaducim použitím.
 • Vývoj pokročilých formulárových riešení pomocou aplikácií Office InfoPath 2007 a Microsoft Visual Studio 2005: Riešenia formulárov aplikácie InfoPath môžete vytvárať pomocou projektov aplikácie InfoPath, ktorých hostiteľom je aplikácia Visual Studio 2005. Vývojári tak môžu vytvárať riešenia pomocou spravovaného kódu a rozhrania Microsoft .NET Framework.
 • Integrácia riešení aplikácie InfoPath so súčasnými systémami a procesmi pomocou štandardov XML: Aplikácia Office InfoPath 2007 zahŕňa podporu webových služieb, schémy XML, formátov XSLT a hostiteľov ďalších odborových štandardov pre integráciu, a pomáha tak zaistiť kompatibilitu so súčasnou infraštruktúrou.
 • Pomoc vývojárom a návrhárom formulárov pracovať v súlade s vylepšenými možnosťami nasadenia aplikácie Office InfoPath 2007: Proces navrhovania formulárov môžete riadiť pomocou nových možností pre nasadenie aplikácie Office InfoPath 2007 vrátane vývoja formulárov bez programového kódu, prispôsobenia používateľského rozhrania a knižníc súčastí šablón.