Microsoft Office Project Standard 2007

Aplikácia Office Project Standard 2007 ponúka celý rad nástrojov pre riadenie projektov s výhodným pomerom využiteľnosti, účinnosti a flexibility, ktorý zaisťuje efektívnejšie a účinnejšie vedenie projektov. Zaistí vám stálu informovanosť a kontrolu nad prácou na projekte, časové a finančné riadenie projektu, pomôže zachovať informovanosť a vyššiu produktivitu projektových tímov vďaka integrácii so známymi aplikáciami systému produktov Microsoft Office, ponúka účinné možnosti vytvárania zostáv a plánovania a obsahuje flexibilné nástroje.

 

Poznámka: Aplikácia Office Project Professional 2007 obsahuje všetky funkcie aplikácie Office Project Standard 2007. Okrem toho ponúka možnosti správy firemných projektov pri použití v kombinácii so serverom Microsoft Office Project Server 2007.

 

Rýchle dosiahnutie produktivity

Aplikácia Office Project Standard 2007 vám pomôže lepšie si zorganizovať prácu aj tím a zaistiť tak, že projekty budú dodané včas a v rámci rozpočtu.

 

 • Práca so Sprievodcom projektom: Proces vedenia projektu rýchlo zvládnete vďaka Sprievodcovi projektom, čo je podrobný interaktívny návod, ktorý vám pomôže nastaviť projekty, riadiť úlohy a zdroje, sledovať stav a vykazovať projektové informácie.

  Office Project 2007 - Zobrazenie Ganttovho diagramu.
  Zobrazenie Ganttovho diagramu s podoknom úloh Sprievodcom projektu vľavo.
 • Získajte pomoc, keď ju potrebujete: Využite online pomocníka aplikácie Access slúži na získanie najnovšieho školenia, článkov, šablón a zdrojov informácií. Pri práci získate včasnú a relevantnú pomoc vďaka inteligentným značkám, ktoré vás upozornia na alternatívy v prípade, že vykonávate zmeny plánu.
 • Úspora času vďaka šablónam: Dopredu vyplnené šablóny vám pomôžu ušetriť čas pri začatí práce na projekte. Môžete vytvoriť vlastnú šablónu, použiť niektorú z mnohých nových preddefinovaných šablón aplikácie Office Project Standard 2007 alebo si šablóny prevziať na lokalite Microsoft Office Online.

 

Časové a finančné riadenie projektov v aplikácii Project

Máte možnosť účinne sledovať a analyzovať projekty vďaka lepšiemu porozumeniu plánu a dopadu zmien. Prínosom je lepšia kontrola financií a bohatšie možnosti analýzy.

 

 • Sledovanie zdrojov problémov: Môžete rýchlo určiť faktory ovplyvňujúce dáta úloh a ľahko sledovať zdroj problémov, aby sa zvýšila zodpovednosť a kvalita. Ovládače úloh vám pomôžu určiť faktor (napríklad závislosť úloh, obmedzenia kalendára, dátum plánovania alebo voľný čas), a stanoviť tak dátum začatia úlohy, takže môžete spätne sledovať rad faktorov a zistiť tak hlavnú príčinu konkrétneho oneskorenia.
 • Sledovanie dopadu zmeny: Aplikácia Office Project Standard 2007 automaticky zvýrazní všetky položky, ktoré sa odsúvajú v dôsledku naposledy vykonanej zmeny. Vďaka zvýrazneniu zmien môžete teraz lepšie porozumieť dopadom zmien.
 • Experimentovanie so scenármi citlivostných analýz: Pomocou funkcie viacúrovňového vrátenia späť máte možnosť vrátiť späť jednu alebo niekoľko zmien zobrazení, dát a možností. Môžete vrátiť späť akcie alebo skupiny akcií vrátane makier, a vyskúšať tak niekoľko scenárov citlivostných analýz, aby ste plne porozumeli dopadu jednotlivých zmien pri vykonávaní väčšej celkovej zmeny.

  Office Project 2007 - vráteniu späť na viacerých úrovniach
  Vďaka vráteniu späť na viacerých úrovniach môžete skúšať rôzne scenáre citlivostných analýz.
 • Ľahká kontrola financií: Vytváranie rozpočtov zhora dole umožňuje priradzovanie rozpočtov k projektom a programom. Nový typ nákladového zdroja vylepšuje odhadovanie a sledovanie nákladov. Medzi ďalšie vylepšenia nákladov patrí viac preddefinovaných polí, ktoré sa mapujú na finančné polia sledované v účtovných systémoch projektu.
 • Flexibilné sledovanie a analýzy projektov: Definovaním vlastných polí založených na vzorcoch môžete vypočítať a sledovať základné meradlá jedinečné pre váš projekt. Grafické indikátory vás môžu upozorniť na splnenie konkrétnych podmienok. Informácie o projekte môžete usporiadať a zoradiť pomocou preddefinovaného alebo vlastného zoskupovania.

 

Efektívna komunikácia a prezentácia informácií o projekte

Usporiadanie a organizáciu projektov a ľudí môžete vylepšiť vďaka účinnému plánovaniu ponúkanému aplikáciou Office Project Standard 2007. Môžete ľahko oznamovať informácie v rôznych formátoch podľa potrieb zaangažovaných osôb.

 

 • Použitie grafov a diagramov: Funkcia Vizuálne zostavy využíva aplikácie Microsoft Office Excel a Microsoft Office Visio Professional na vytváranie kontingenčných tabuliek, grafov, diagramov a prehľadov založených na dátach aplikácie Project. Môžete ľahko definovať vlastné šablóny zostáv a zdieľať ich s ostatnými používateľmi aplikácie Project.

  Office Project 2007 - Funkcia Vizuálne zostavy
  Funkcia Vizuálne zostavy slúži na vytváranie šablón v aplikáciách Excel alebo Visio Professional.
 • Pridanie zvýraznení: Farbu pozadia bunky alebo riadku je možné zmeniť pomocou funkcie Zvýraznenie bunky na pozadí. Ďalší význam môžete projektu dodať vytieňovaním buniek, ktoré funguje podobne ako v aplikácii Excel.

  Office Project 2007 - funkcia Zvýraznenie bunky na pozadí
  Na zmenu farby pozadia bunky slúži funkcia Zvýraznenie bunky na pozadí.
 • Použitie vylepšeného zobrazenia: Vďaka novým vylepšeniam rozhrania kalendára a pridaním 3D Ganttových diagramov môžete vytvárať ešte pôsobivejšie zostavy.
 • Zdieľanie informácií: Na zdieľanie a správu dokumentov súvisiacich s projektmi slúžia pracovné priestory Microsoft Windows SharePoint Services (vyžadujú použitie servera Microsoft Windows Server 2003 alebo novšej verzie) integrované v podokne úloh sprievodcu projektom.