Microsoft Office Visio 2007

Aplikácia Office Visio 2007 uľahčuje odborníkom z oblasti IT a ďalších odvetví vizualizovať, analyzovať a komunikovať komplexné informácie, systémy a procesy. Pomocou profesionálne spracovaných diagramov aplikácie Office Visio 2007 môžete vylepšiť porozumenie systémom a procesom, začať sa orientovať v komplexných informáciách a tieto znalosti využiť na prijímanie lepších rozhodnutí týkajúcich sa vášho podniku.

 

Ľahko vizuálne znázorňujte procesy, systémy a informácie

Pomocou aplikácie Office Visio 2007 môžete vizuálne dokumentovať, navrhovať a plne porozumieť stavu obchodných procesov a systémov pomocou celého radu diagramov, napríklad vývojových diagramov obchodných procesov, sieťových diagramov, diagramov pracovných postupov, databázových modelov a softvérových schém. Diagramy budú užitočnejšie, ak ich prepojíte s podkladovými dátami, čím získate úplnejší pohľad.

 

Pomocou aplikácie Office Visio 2007 môžete integrovať diagramy s dátami
Pomocou aplikácie Office Visio 2007 môžete integrovať diagramy s dátami, a poskytnúť tak úplný pohľad na proces alebo systém.

 

Jednoduchšie znázorňujte procesy, systémy a komplexné informácie pomocou týchto funkcií aplikácie Office Visio 2007:

 

 • Začnite rýchlo pracovať pomocou šablón. Vďaka aplikácii Office Visio 2007 môžete ľahko vytvárať diagramy pomocou preddefinovaných symbolov SmartShapes doplnených výkonnými funkciami vyhľadávania pre vyhľadanie správneho obrazca v počítači alebo na sieti WWW. Aplikácia Office Visio 2007 zahŕňa špecifické nástroje pre podporu rôznych požiadaviek na vytváranie diagramov odborníkov v oblasti IT a podnikových špecialistov.
 • Získajte rýchly prístup k často používaným šablónam. K nedávno použitým šablónam môžete pristupovať pomocou nového zobrazenia Naposledy otvorenej šablóny v novom okne Začíname, ktoré sa zobrazí po spustení aplikácie Office Visio 2007.
 • Inšpirujte sa ukážkovými diagramami. Ľahšie vyhľadávajte nové ukážkové diagramy pomocou okna Ukážky. Ich zobrazením získate inšpiráciu pre vytváranie vlastných diagramov a zistíte, ktoré šablóny chcete použiť.
 • Prepojte obrazce bez kreslenia spojovacích čiar. Nová funkcia spojovníkov v aplikácii Office Visio 2007 prepája obrazce, rovnomerne ich rozmiestňuje a zarovnáva za vás – stačí jedno kliknutie. Po presunutí prepojených obrazcov zostanú obrazce prepojené a spojovacie čiary sa automaticky presmerujú medzi obrazce.
 • Ľahko prepájajte dáta s diagramami a priradzujte dáta k obrazcom. Pomocou nového Sprievodcu výberom dát môžete automaticky prepojiť diagramy s jedným čí viacerými zdrojmi dát, napríklad s tabuľkami aplikácie Microsoft Office Excel 2007 alebo databázami aplikácie Microsoft Office Access 2007. Ušetrite čas pridružením dát k obrazcom pomocou intuitívnych nových metód prepojenia, ktoré načítajú dátové hodnoty do jednotlivých vlastností obrazcov (nazývaných taktiež dáta obrazcov). Môžete napríklad prepojiť všetky obrazce v diagrame s riadkami dát z pripojených zdrojov dát pomocou nového Sprievodcu automatickým prepojením.
 • Atraktívne zobrazenie dát v diagramoch. Dáta spojené s obrazcami môžete ľahko zobraziť atraktívnym spôsobom pomocou nového podokna úloh Galéria grafických symbolov, ktoré umožňuje výber z mnohých možností formátovania dát. Jedným kliknutím môžete dátové polia zobraziť ako titulky vedľa obrazca, umiestniť polia v rámčekoch pod obrazec a vložiť dátové polia priamo nad obrazec v diagrame alebo vedľa neho – to všetko pomocou nového podokna úloh Galéria dátových symbolov.
 • Ľahko aktualizujte dáta v diagramoch. Nová funkcia Aktualizovať dáta zaistí, že aplikácia Office Visio 2007 bude pracovať za vás. Môžete ju použiť na automatickú aktualizáciu dát v diagramoch, takže túto akciu nemusíte vykonávať ručne. Ak sa vyskytne konflikt medzi dátami, môžete ho ľahko vyriešiť pomocou podokna úloh Aktualizovať konflikty.

 

Analyzujte komplexné informácie za účelom rýchleho porozumenia

Pomocou aplikácie Office Visio 2007 môžete vizuálne prechádzať komplexné informácie za účelom identifikácie kľúčových trendov, výnimiek a získania prehľadu. Použitie aplikácie Office Visio 2007 môžete rozšíriť na vytváranie analýz, prechod k obchodným dátam a vytváranie viacerých verzií týchto dát za účelom získania lepšieho prehľadu o podniku. Môžete ľahko rozpoznať kľúčové problémy, sledovať trendy a priradzovať príznaky k výnimkám pomocou knižnice ikon a príznakov, ktoré uľahčujú zvýraznenie kľúčových problémov za účelom efektívneho zásahu.

 

Office Visio 2007 - môžete analyzovať a sledovať dáta
Pomocou aplikácie Office Visio 2007 môžete analyzovať a sledovať dáta v diagramoch za účelom rozpoznania problémov a výnimiek.

 

Analyzujte komplexné obchodné informácie pomocou týchto funkcií aplikácie Office Visio 2007:

 

 • Preveďte obchodné dáta do vizuálnej podoby. Môžete vizuálne prechádzať obchodné dáta, ktoré sú normálne zobrazené ako statický text a tabuľky, pomocou zobrazenia Kontingenčného diagramu. Vytvárajte rôzne zobrazenia rovnakých dát za účelom lepšieho porozumenia ťažkostiam.
 • Rozpoznávajte problémy, sledujte trendy a označujte výnimky. Môžete rýchlo označovať kľúčové problémy, trendy a výnimky a sledovať postup projektu. Nové podokno úloh Knižnica grafických symbolov zjednodušuje nastavenie podmieneného formátovanie pomocou dobre vyzerajúcich, intuitívnych obrazcov, ako sú napríklad príznaky a dátové pruhy, ktoré je možné zobraziť na základe používateľom definovaných podmienok.
 • Vytvárajte vizuálne zostavy informácií o projekte. Aplikácia Office Visio 2007 je nepostrádateľný nástroj pre vizualizáciu komplexných informácií o projekte. Priamo z aplikácie Microsoft Office Project 2007 a servera Microsoft Office SharePoint Server 2007 môžete ľahko generovať zostavy, ktoré sledujú úlohy, vlastníkov, roly a zodpovednosti projektu a popisujú zložité štruktúry vlastníctva projektu. Zostavy budú automaticky zmenené podľa zmien informácií o projekte.

 

Efektívne odovzdávajte informácie pre lepšie prijímanie rozhodnutí

Aplikácia Office Visio 2007 umožňuje komunikovať pomocou diagramov, a zaistiť tak maximálny dopad informácií na poslucháčov. Tento spôsob je oveľa efektívnejší než iba prostredníctvom slov a čísel. Profesionálne vyzerajúce diagramy aplikácie Visio môžete zdieľať s kýmkoľvek, dokonca s používateľmi, ktorí nemajú túto aplikáciu nainštalovanú.

 

Office Visio 2007 - profesionálne vyzerajúce diagramy
Pomocou aplikácie Office Visio 2007 môžete vytvárať profesionálne vyzerajúce diagramy, ktoré umožňujú odovzdávať veľké množstvo informácií.

 

Vďaka používaniu nasledujúcich funkcií aplikácie Office Visio 2007 budete komunikovať lepšie a mnohými rôznymi spôsobmi, a oslovíte tak širší okruh poslucháčov:

 

 • Komunikujte efektívne pomocou nových typov obrazcov a diagramov. Pomocou zjednodušených kategórií diagramov v aplikácii Office Visio 2007 jednoducho vyhľadáte šablónu, ktorá vyhovuje vašim požiadavkám. Vytvárajte viac rôznych diagramov pomocou nových šablón, napríklad šablóny Windows Workflow Services. Vytvárajte dynamickejšie pracovné postupy pomocou nových 3D obrazcov pracovných postupov.
 • Vytvárajte diagramy s profesionálnym vzhľadom. Nové podokná úloh Farby motívu a Efekty motívu v aplikácii Office Visio 2007 uľahčujú formátovanie farieb a efektov v celom diagrame pomocou jediného kliknutia. Aplikácia Office Visio 2007 používa rovnaké farby ako aplikácia Microsoft Office PowerPoint 2007, takže môžete ľahko vytvoriť profesionálne vyzerajúce diagramy aplikácie Visio 2007, ktoré budú zladené s prezentáciami aplikácie Office PowerPoint 2007.
 • Oslovte širší okruh poslucháčov. Diagramy aplikácie Office Visio 2007 môžete uložiť do súboru PDF (Portable Document Format) umožňujúceho oslovenie širšieho okruhu poslucháčov. Prílohy poštových správ vo forme diagramov aplikácie Office Visio 2007 môžete prezerať priamo z aplikácie Microsoft Office Outlook 2007.
 • Zdieľajte diagramy s ktorýmkoľvek používateľom. Diagramy môžete uložiť ako webové stránky s úplným balíkom ovládacích prvkov pre navigáciu, zobrazovačom dát obrazcov, možnosťou voľby formátu obrázku a možnosťami šablóny štýlov. Tým sprístupnite diagramy pre zobrazenie v aplikácii Microsoft Internet Explorer na intranetoch a extranetoch pre ktoréhokoľvek používateľa používajúceho Zobrazovač aplikácie Visio v rámci aplikácie Internet Explorer.
 • Spolupracujte na diagramoch aplikácie Office Visio 2007. Funkcia zdieľaných pracovných priestorov podporuje spoluprácu pomocou technológie Windows SharePoint Services. Diagramy aplikácie Office Visio 2007 uložené v pracovnom priestore na webe Windows SharePoint Services je možné otvoriť priamo v aplikácii Visio 2007 z pracovného priestoru. Ak diagram otvoríte z pracovného priestoru webu Windows SharePoint Services, otvorí aplikácia Office Visio 2007 podokno úloh Zdieľaný pracovný priestor obsahujúci všetky informácie o pracovnom priestore, vrátane informácií o iných v ňom uložených súboroch, členoch, úlohách a odkazoch.
 • Vkladajte do diagramov poznámky pomocou digitálneho rukopisu. Integrácia digitálneho rukopisu v aplikácii Office Visio 2007 podporuje rukopisné popisy existujúcich kresieb a ručné vytváranie skíc pomocou pera počítača Tablet PC. Zdokonalenia zjednodušujúce vstup pomocou pera a poskytujúce podporu pre prostredie displeja s vyšším rozlíšením v počítači Tablet PC zaisťujú skutočnú mobilitu pri práci s diagramami.
 • Spolupracujte na rovnakom diagrame aplikácie Office Visio 2007. Vďaka funkcii Sledovať poznámky môže na rovnakom diagrame aplikácie Office Visio 2007 spolupracovať viac používateľov. Táto funkcia, bežne používaná na kontrolu diagramu a vloženie spätnej väzby, uľahčuje rozlišovanie príspevkov jednotlivých používateľov pre recenzentov a osobu, ktorá neskôr vkladá revízie späť do pôvodného súboru.

 

Prispôsobte a rozšírte aplikáciu Office Visio 2007 pomocou programovania

Aplikáciu Office Visio 2007 je možné rozšíriť pomocou programovania alebo integráciou do iných aplikácií tak, aby vyhovovala situáciám špecifickým pre dané odvetvie alebo spĺňala jedinečné požiadavky organizácie. Môžete vyvinúť vlastné riešenia a obrazce alebo použiť prvky od poskytovateľov riešení aplikácie Visio.

 

Vlastné nastavenie a rozšírenie aplikácie Office Visio 2007 pomocou programovania umožňujú tieto funkcie:

 

 • Plánujte, analyzujte a vizualizujte vlastné riešenia. Každé vlastné riešenie môžete vizuálne znázorniť pomocou diagramov vďaka šablónam v kategórii Softvér a databázy aplikácie Office Visio 2007 - napríklad jazyk UML (unified modeling language), tok dát a diagramy používateľského rozhrania systému Microsoft Windows a atď.
 • Vytvárajte výkonné vlastné riešenia. Balík SDK aplikácie Office Visio 2007 uľahčí novým aj súčasným vývojárom aplikácie Visio vytváranie programov pomocou aplikácie Visio 2007. Balík SDK zahŕňa celý rad ukážok, nástrojov a dokumentácie pre zjednodušenie a zrýchlenie vývoja vlastných aplikácií. Balík SDK poskytuje balík opakovane použiteľných funkcií, tried a procedúr pre najbežnejšie úlohy vývoja v aplikácii Office Visio 2007 a zahŕňa podporu mnohých rôznych vývojových jazykov, vrátane jazykov Microsoft Visual Basic, Visual Basic .NET, Microsoft Visual C# .NET a Microsoft Visual C++.
 • Pridávajte funkcie diagramov aplikácie Visio do ľubovoľného kontextu alebo programu. Pomocou aplikácie Office Visio 2007 a nástroja Visio Drawing Control môžete vytvárať vlastné riešenia pre pripojenie dát, ktoré uľahčujú pripojenie a zobrazenie dát v ľubovoľnom kontexte. Pomocou nástroja Visio Drawing Control môžu vývojári vkladať a programovať prostredie výkresov aplikácie Office Visio 2007 do vlastných aplikácií. Tento nástroj otvára nové možnosti pre integráciu riešení, lebo uľahčuje zahrnutie výkonných funkcií aplikácie Office Visio 2007 do ľubovoľnej inteligentnej klientskej aplikácie. Vzhľadom k tomu, že nástroj Visio Drawing Control je možné integrovať do používateľského rozhrania hostiteľskej aplikácie, môžu vývojári využívať funkcie kreslenia aplikácie Office Visio 2007 ako neoddeliteľnú súčasť svojej aplikácie a nemusia podobné funkcie vyvíjať sami.