System Center 2012

System Center Service Manager 2012 ponúka integrovanú platformu pre automatizáciu a adaptáciu osvedčených postupov riadenia služieb IT v organizácii, ako sú napríklad postupy z platformy MOF (Microsoft Operations Framework) a ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Prináša preddefinované procesy pre riešenie incidentov a problémov, riadenie zmien a správu životného cyklu majetku.

 

Service Manager 2012 ponúka množstvo tradičných, vynovených, ale aj nových funkcií:

 

  • System Center Service Manager Authoring Tool - na prispôsobenie rozšírenia existujúcej funkcionality, tvorbu nových a modifikáciu existujúcich Process Management Pack, ktoré definujú rozšírenie Service Manager databázy o sledovanie ďalších informácií, prispôsobenie formulárov a nových workflows.
  • System Center Cloud Services Process Pack - ponúka spracovanie požiadaviek používateľov na pridelenie výpočtovej kapacity privátneho cloudu a taktiež možnosť navýšenia aktuálne žiadanej a využívanej kapacity.
  • IT Governance Risk and Compliance (GRC) Process Management Pack - v kombinácii s nástrojmi IT Compliance Management Series umožňuje porozumieť a správne pochopiť komplexné obchodné požiadavky a zapracovať ich do firemnej infraštruktúry.