System Center 2012

System Center Data Protection Manager 2012 ponúka jednotný spôsob ochrany dát pre Windows Servery a klientske počítače a predstavuje ideálne riešenie pre zálohovanie a obnovu dát v prostredí Windows. Zákazníci môžu ťažiť z nasadenia produktu, ktorý jednoduchým spôsobom realizuje kontinuálne zálohovanie všetkých dôležitých súčastí infraštruktúry.

 

Nové funkcie a vylepšenia produktu System Center Data Protection Manager 2012

 

Využívanie klastrov

SQL Server cluster support - DPM teraz pre svoje databázy podporuje využívanie klastrovaných SQL Server uzlov, čo odstraňuje limitácie System Center 2012 a ponúka nasledovné:

  • Spoľahlivosť - zmierňuje nebezpečenstvo jedného bodu zlyhania
  • Škálovateľnosť - ak vaše nasadenie DPM rastie, tak je potrebné, aby pre každý DPM server existovala nová SQL Server databáza. Zvýšenie záťaže na jednom SQL Serveri môže potencionálne spôsobiť problémy s výkonom a zvýšiť riziko zlyhania.
  • Konzistenciu - s ostatnými komponentmi System Center 2012

 

Virtualizované nasadenie

DPM môže byť nasadený vo virtuálnom prostredí. Môžete ho nainštalovať na virtuálnom stroji a nakonfigurovať úložisko pomocou vhd storage, ktorý je zdieľaný cez knižnicu VMM.

 

Linux Backup

DPM Poskytuje podporu pre ochranu a zálohovanie virtuálnych strojov Linux, avšak táto funkcia nie je podporovaná pomocou Windows Azure Backup.