System Center 2012

System Center Operations Manager 2012 R2 umožňuje zákazníkom znížiť náklady na správu datacentra s rôznymi serverovými operačnými systémami a hypervízormi prostredníctvom jednotného, známeho a ľahko použiteľného rozhrania.

 

Novinky produktu System Center Operations Manager 2012

 

Inštalácia

Operations Manager 2012 obsahuje nového sprievodcu inštaláciou, ktorý sa prvýkrát objavil v System Center Essentials 2010. Sprievodca Vás veľmi pohodlne prevedie celým inštalačným procesom. Ak je niektorý komponent operačného systému alebo požadovaných aplikácií v zle nakonfigurovanom stave, sprievodca vás nepustí ďalej, kým neurobíme nápravu.

 

Konfigurácia agenta

Operations Manager 2012 ponúka jednoduchý spôsob pre konfiguráciu agentov pre zasielanie informácií na viaceré Management Group tým, že je pridaná aplikácia pre správu agenta Operations Manager 2012 do Control panelu na každom agentovi, monitorovanom počítači so systémom Windows.

 

Webová konzola

Operations Manager 2012 prináša novú webovú konzolu vytvorenú v Silverlight. Všetky pohľady z operačnej konzoly Operations Manager 2012 sú k dispozícii aj pre webovú konzolu. Ostatné obmedzenia, vďaka zameraniu webovej konzoly na operatívnu prácu s alerty a monitorovanými objekty, zostali zachované.