Netrvalé licencie produktov Microsoft vás oprávňujú užívať príslušný produkt po dobu platnosti vybranej multilicenčnej zmluvy, a to vo verzii, pre ktorú sa sami rozhodnete. Môžeme ich tiež chápať ako prenájom licencií.

Pokiaľ po ukončení takejto multilicenčnej zmluvy budete chcieť ďalej pracovať s našimi produktmi, môžete si zmluvu obnoviť a produkty užívať ďalej rovnakým spôsobom, alebo si môžete odkúpiť trvalé licencie týchto produktov a naďalej ich užívať max. vo verzii, ktorá bola aktuálna v čase odkúpenia. V opačnom prípade musíte produkty z vašich počítačov odstrániť. 


Software Assurance

Multilicenčné zmluvy, ktoré tieto licencie obsahujú, sú automaticky pokryté udržiavacím poplatkom – Software Assurance (SA) a názvy licencií neobsahujú presné určenie verzie príslušného produktu. Preto, pokiaľ sa rozhodnete licencovať užívanie našich produktov týmto spôsobom, môžete si automaticky nainštalovať akúkoľvek novú verziu vybraného produktu v okamžiku jeho uvedenia na trh, alebo ktorúkoľvek jeho predchádzajúcu verziu napr. z dôvodu technickej nedostatočnosti vašich počítačov.Výhody Software Assurance

SA vám i u tohto typu licencií prináša celú radu ďalších benefitov, jako sú napríklad ďalšie zdroje technickej podpory, nástroje pre jednoduchšiu inštaláciu a účinnejšiu správu zakúpených produktov či ich on-line školenia.


Využitie SA benefitov môže sledovať správca Vašej multilicenčnej zmluvy prostredníctvom webovej služby Microsoft Volume Licensing Services (MVLS). Sú to heslom chránené internetové stránky, ktoré slúžia k správe Vami zakúpených licencií a okrem SA benefitov alebo i inštalačných kľúčov tu môžete nájsť veľa ďalších dôležitých informácií. 


Licenčné programy s netrvalými licenciami

  • Je predplatný multilicenčný program, ktorý je určený pre základné a stredné školy ako alternatíva k programu OVS ES.
  • PiL School Agreement 
    Program Partneri vo vzdelávaní (Partners in Learning) School Agreement je modifikáciou vyššie uvedeného multilicenčného programu, ktorý svojou špeciálnou cenou upgradu operačného systému a kancelárskeho balíku Office Professional umožňuje vybraným školám v regiónoch so zlou socioekonomickou situáciou zvyšovať informačnú gramotnosť absolventov a tým zlepšovať ich pozíciu na trhu práce.
  • Multilicenčný program pre vyššie odborné školy, vysoké školy a univerzity ako alternatíva k programu EES.
  • Program MSDN Academic Alliance je navrhnutý špecificky pre katedry vysokých škôl vyučujúce odbornú prácu na počítači, akademické laboratória a študentov oborov Počítačová veda, Technika a Informační systémy. Program umožňuje a zlacňuje získavanie vývojových nástrojov, platforiem a serverov spoločnosti Microsoft pre účely výučby, výskumu a vývoja. Presné pravidlá pre užívanie týchto produktov nájdete v popise programu. V prípade opodstatneného záujmu môže byť tento program sprístupnený aj strednej škole.