Operačný systém v plnej verzii môžu akademickí, rovnako ako aj všetci ostatní komerční zákazníci získať iba dvoma spôsobmi.
 
  • Microsoft obvykle ponúka operačný systém v plnej verzii v plnom balení produktu (FPP). Cenník týchto produktov bohužiaľ neobsahuje akademickú verziu plného balenia operačného systému (FPP AE). Jeho cena bola v minulosti vždy vyššia než cena OEM verzie tohto produktu a preto takmer nebol objednávaný, a tiež bol z cenníku plných balení produktov stiahnutý. Na tomto cenníku ho teda nájdete iba vo verzii pre bežných komerčných zákazníkov a jeho cena samozrejme zodpovedá tomuto typu zákazníkov a licenčnému modelu.
  • Takto označované produkty spoločnosti Microsoft sú plnohodnotnými produktmi predinštalovanými výrobcami počítačov na nových počítačoch a sú dodávané za cenovo veľmi zaujímavých podmienok. 

    Kúpna cena licencie formou OEM softwaru je nižšia než pri nákupe rovnakého produktu formou FPP. 

    Licencia zakúpená formou OEM zostáva po celú dobu užívania produktu viazaná na počítač, na ktorý bola prvotne nainštalovaná. S týmto počítačom môže byť ďalej predaná alebo prevedená na ďalšieho užívateľa. Licenciu zakúpenú k softwaru formou nákupu OEM softwaru nie je možné preniesť na iný počítač – v prípade likvidácie počítača alebo jeho vyradenia dochádza zároveň k zániku licencie.

 

Pozor ! Pokiaľ sa rozhodnete používať na školských počítačoch operačný systém Windows XP, neobjednávajte si ho v edícii Home. Táto edícia je určená výhradne k domácemu použitiu a okrem ďalších rozdielov nie je prispôsobená k pokročilým sieťovým službám. Pokiaľ budete chcieť Vaše nové počítače zapojiť do plnohodnotnej počítačovej siete, objednajte si verziu Professional. 

Software Assurance

Software Assurance si môžete objednať priamo s licenciou upgradu operačného systému alebo k OEM alebo FPP verzii dokúpiť samostatne do 90 dní od dátumu ich zakúpenia, obe v rámci multilicenčnej zmluvy. Potom okrem automatickej inštalácie každej novej verzie uvedenej na trh do dátumu ukončenia zmluvy a rozloženia platby, môžete využívať SA benefity, ktoré sa k tomuto produktu vzťahujú.