Visual Studio Test 2010 Professional

Visual Studio Test Professional 2010 je špecializovaná sada nástrojov pre odborníkov na zabezpečenie kvality, ktorá uľahčuje plánovanie testov a spúšťanie manuálnych testov. Visual Studio Test Professional 2010 je špecializovaná sada nástrojov pre odborníkov na zabezpečenie kvality, ktorá prináša rad noviniek v oblasti plánovania testov a spúšťania manuálnych testov. Eliminuje straty času v priebehu celého životného cyklu aplikácie vďaka modulu Test Impact Analysis, podrobnému zaznamenávaniu závažných chýb a funkciu Fast Forward pre manuálne testovanie. Pomáha prelomiť bariéry medzi tímami testerov a programátorov a umožňuje im efektívnejšiu spoluprácu. Pri integrácii s Team Lab Management 2010 dokáže Test Professional 2010 rozšíriť svoju pôsobnosť na správu virtualizovaných laboratórnych prostredí a urýchliť životné cykly vývoja a testovania.

 
 
10 hlavných vlastností a výhod :
 
 
  1. Pevná väzba na životný cyklus aplikácie - Test Professional 2010 je previazaný s Team Foundation Serverom, ktorý slúži ako platforma pre spoluprácu tímov. Testeri, programátori a analytici ho využívajú počas celého životného cyklu aplikácie pri plánovaní testov, spúšťaní manuálnych testov a sledovaní postupu testov.
  2. Užívateľské rozhranie orientované na úlohy - Užívateľské rozhranie Microsoft Test and Lab Manageru bolo navrhnuté s ohľadom na všestranne zamerané testy. Pracovné oblasti pre testovanie a pre správu laboratórnych prostredí sú jasne oddelené. V každej z pracovných oblastí simulujú testovacie aktivity určitý pracovný postup - plánovanie, testovanie, vyhodnocovanie - a tak sa môžete sústrediť na konkrétnu úlohu.
  3. Dôkladné archivovanie informácií o závažných chybách - Do záznamov o chybách sú automaticky zahrnuté diagnostické informácie: Trace Information, Event Log, Action Log, Network Emulation a System Information. Testeri môžu pripojiť snímky obrazoviek a videá. IntelliTrace ® umožňuje pripojiť dokonca snímku celého prostredia, takže vývojári dokážu ľahko a rýchlo reprodukovať zaznamenanú chybu a zistiť, ako k nej došlo.
  4. Fast Forward for Manual Testing - Urýchľuje manuálne testovanie: môžete zaznamenať jednotlivé testovacie kroky tak, ako idú za sebou, prehrať záznam, ako by ste vykonávali tieto kroky manuálne, a pokračovať až po požadovaný krok. Záznam je možné kedykoľvek pozastaviť a zaznamenané výsledky sa dajú opakovane použiť v regresných testoch rovnakého testovacieho prípadu.
  5. Vylepšené spracovanie testov - Proces testovania je možné zefektívniť vytváraním testovacích plánov, skúšobných súprav a testovacích prípadov a ich prípadným vnorováním, čo vedie k najúčinnejšiemu a najlogickejšiemu usporiadaniu testov. Analytici a vedúci testov môžu začať s plánovaním testov už v skorých štádiách životného cyklu aplikácie, ako sú návrh architektúry a design.
  6. Diagnostický modul Test Impact Analysis - Test Professional 2010 má vstavaný modul pre zber dát o vplyve na testy, takže testeri majú k dispozícii odporúčania, ktorý build a ktoré testy sa majú spustiť v závislosti na zmenách kódu. Môžu teda testovať chyby rýchlo a bez námahy, a tým šetria čas aj prostriedky.
  7. Všetky informácie o priebehu testovania - Môžete vytvárať podrobné prispôsobiteľné zostavy a dashboardy o priebehu testovania a na ich základe okamžite upravovať testovací plán. Prehľad o postupe testovania vám pomáha rozpoznať pozitívne alebo negatívne pôsobiace trendy vnútri projektov a v budúcnosti zostavovať efektívnejšie testovacie plány.
  8. Moderné nástroje pre správu laboratórnych prostredí - Vo Visual Studio Test Professional 2010 možno laboratórne prostredie nastaviť tak, že spustí build asociovaný s určitým testovacím plánom, pozbiera dáta o tomto teste a zobrazí jeho výsledky. Správu zložitejších testovacích konfigurácií uľahčuje založenie väčšieho počtu konfigurácií pre konzistentné a spoľahlivé testovanie a prístup k testovacím prostrediam.
  9. Plná trasovateľnost požiadaviek - Požiadavky sa zakladajú v Team Foundation Server ako položky určené na spracovanie (work items). Visual Studio Team Explorer pomáha riadiť pracovný tok chýb, úloh a požiadaviek a pritom udržiavať trasovateľnosť v priebehu celého životného cyklu aplikácie. Chyby, úlohy a požiadavky možno asociovať so skupinou zmien kvôli ďalšiemu zachyteniu trasovateľnosti požiadaviek.
  10. Rýchly prístup ku komunitným prostriedkom - Predplatné MSDN vám dovolí použiť tie správne platformy pre všetky testovacie riešenia. Nerobte si už starosti s tým, či dokážete posúdiť rôzne možnosti licencovania. Vďaka MSDN tiež získate rýchly prístup k rozsiahlej podpore zo strany spoločnosti Microsoft a najnovším aktualizáciam produktov a budete sa môcť sústrediť na svoje pracovné toky.