Visual Studio 2010 Load Test Virtual User Pack

Visual Studio Load Test Virtual User Pack 2010 dovoľuje simulovať reálne podmienky pre výkon a zaťaženie aplikácie. Tak si môžete overiť, že je vaše riešenie pripravené na odovzdanie zákazníkom, a rozpoznať potenciálne problémy v skorých štádiách životného cyklu aplikácie. Každý Virtual User Pack zahŕňa 1000 virtuálnych užívateľov s controller a agent softvérom za nulovú cenu. Výkonná a rozšíriteľná platforma pre záťažové testy na báze štandardných nástrojov a frameworkov prispieva k efektívnejšej tímovej spolupráci a k lepšie predvídateľnému rozširovaniu riešenia.

 
10 hlavných vlastností a výhod :
 
  1. Škálovatelné riešenie za nižšiu cenu - Dôležitým aplikáciám možno pri testovaní naložiť čo najväčšiu záťaž vďaka flexibilite balíkov virtuálnych používateľov, ktoré sa dajú zlúčiť v ľubovoľnom počte. Záťažové testy sa môžu prispôsobiť rôznym typom projektov. Oproti porovnateľnému riešeniu na trhu tak vydáte obyčajne desatinu ceny a ušetrené prostriedky môžete investovať do dôležitejších oblastí svojho podnikania.
  2. Preniknutie do diagnózy problémov s výkonom - Integrácia s profilerom ASP.NET umožňuje zbierať podrobné dáta o výkone, vrátane údajov z profilerov na vzdialenom systéme. Testeri teda dokážu zbierať dáta o výkone na úrovni kódu zo servera v priebehu testu. Navyše možno zbierať údaje o využití prostriedkov zo všetkých vrstiev aplikácie. Vývojové tímy môžu z týchto podrobných údajov rýchlo zistiť, ktorý kód je pre výkon úzkym hrdlom.
  3. Záťažové testy založené na scenároch - S pomocou sprievodcov možno budovať záťažové testy založené na cieli alebo na scenári; scenáre môžu zahŕňať aj webové testy či unit testy. Visual Studio Load Test Virtual User Pack 2010 použité s edíciou Visual Studio Ultimate 2010 ponúka niekoľko nových volieb, ktoré sa dajú nastaviť v každom scenári záťažového testu. Vďaka nim môžete lepšie ovládať realizáciu scenára v rámci záťažového testu a presnejšie modelovať zaťaženie, ktoré má daný test na serveroch simulovať.
  4. Štandardizované protokoly - Webové testy je možné zaznamenávať a udržiavať v štandardných jazykoch. NET runtime. Špecialisti na testovanie môžu rýchlo vytvárať deklaratívne webové testy s využitím vstavaného záznamu postupu alebo písať testy v štandardných jazykoch. NET runtime.
  5. Vizualizácia aktivity virtuálneho užívateľa záťažového testu - Visual Studio Load Test Virtual User Pack 2010 použitý s edíciou Visual Studio Ultimate 2010 ponúka nové funkcie znázorňujúce, čo robia užívatelia počas záťažového testu. Load Test Analyzer dovoľuje zobraziť podrobné informácie o užívateľovi, môžete sa teda pozrieť, ktoré testy alebo stránky sú spustené v čase špičky CPU alebo poklesu počtu požiadaviek za sekundu. Je tiež vidieť, či u konkrétneho užívateľa test prešiel alebo havaroval.
  6. Ozajstná emulácia siete - Emuláciou siete možno presne otestovať správanie aplikácie v pomalých sieťach a odhaliť tak prípadné problémy s výkonom prv, než na ne narazia zákazníci. Visual Studio Load Test Virtual User Pack 2010 použitý s edíciou Visual Studio Ultimate 2010 poskytuje modul Network Emulation, ktorý emuluje správanie ako sietí LAN, tak aj bezdrôtových sietí.
  7. Výkonné 64bitové testovanie - Visual Studio Ultimate 2010 pridáva podporu pre spúšťanie testov na 32 bitovom alebo 64bitovom CLR z prostredia Visual Studio alebo vzdialeného Load Agenta. Budete teda schopní využiť v testoch viac než 2 GB pamäte (keď budete spúšťať na 64bitovém CLR) a predovšetkým testovať svoje aplikácie na 64bitovém CLR.
  8. Veľa doplnkových modulov pre záťažové testy - Ak potrebujete otestovať kód v konkrétnom okamihu záťažového testu, je najlepšie napísať si doplnkový modul. Visual Studio Load Test Virtual User Pack 2010 použitý s edíciou Visual Studio Ultimate 2010 umožňuje vytvárať opakovane použiteľné doplnkové moduly ľahko a bez námahy.
  9. Záťažové testy dostupné všetkým členom tímu - Špecializovaní testeri môžu zdieľať testovaciu infraštruktúru s vývojovými tímami a sprístupniť záťažové testy ďalším členom tímu. Zaradením testov výkonnosti a škálovateľnosti do skorých štádií životného cyklu aplikácie sa dá predísť závažnejším problémom s úzkymi profilmi výkonu kódu.
  10. Kvalitné prehľady o výkonnostných trendoch - Integrácia s aplikáciou Excel umožňuje vytvárať zostavy porovnávajúce výkon na základe záťažových testov. Vyberiete si sadu testov, ktoré sa majú spustiť a sadu počítadiel a necháte si automaticky vygenerovať zostavy. Tým získate kvalitné prehľady, kam smeruje výkon v priebehu životného cyklu, a môžete včas podniknúť kroky na nápravu problémov s výkonom.