Visual Studio 2010 Premium

Visual Studio 2010 Premium je ucelená sada nástrojov pre vývoj veľmi kvalitných, škálovateľných aplikácií. Visual Studio 2010 Premium poskytuje integrované prostredie, ktoré zjednodušuje vývoj aplikácií, a jeho pokročilé nástroje sa dokážu vysporiadať aj s tými najzložitejšími problémy. Pracujú tak, ako pracujete vy, a zvyšujú produktivitu jednotlivcov i celého tímu, nech už píšete kód, budujete databázy, testujete či ladíte. Výkonné nástroje pre návrh a vývoj vám dovolia plne uplatniť tvorivé schopnosti a premeniť vízie na skutočnosť. Môžete plne ovládať zdrojový kód a zabezpečiť, že vaše aplikácie a databázy budú vždy synchronizované. Pokročilá analýza kódu pomáha zabrániť vzniku chýb počas vývoja a vyspelé nástroje pre testovanie a ladenie dovoľujú ľahko a rýchlo nájsť a opraviť akúkoľvek chybu.

 
 

10 hlavných vlastností a výhod :

 
  1. Automatizované regresné testovanie užívateľského rozhrania - Modul Coded UI Tests umožňuje automatizovať testovanie prvkov užívateľského rozhrania v aplikáciách na báze webu, Windows Forms a Windows Presentation Foundation.
  2. Určenie testov, ktoré je potrebné spustiť po úpravách kódu - Modul Test Impact Analysis vypíše zoznam odporúčaných testov, ktoré sa majú spustiť po určitej zmene kódu, a tak urýchľuje verifikáciu kódu.
  3. Jednoduchší off-line databázový vývoj - V životnom cykle databázového kódu sa dajú použiť rovnaké nástroje ako pre aplikačný kód. Patrí sem off-line vývoj databázových schém, využitie systému správy zdrojového kódu na uchovanie informácií o databázovej schéme, zapojenia do metodologických procesov ako Agile a využitie súvisiacich položiek určených na spracovanie (Work items).
  4. Odhalenie bežných programátorských chýb - Modul Code Analysis sa teraz dá veľmi rýchlo a ľahko konfigurovať sadami pravidiel zameraných na konkrétne scenáre alebo záujmové oblasti. Ak uplatníte sadu pravidiel prostredníctvom politiky check-in pri analýze kódu, obmedzíte počet bežných programátorských chýb v aplikácii alebo databázovom kóde, ktoré sa dostanú do výroby.
  5. Generovanie realistických testovacích dát - Modul Data Generation naplní testovaciu databázu dátami, ktoré zodpovedajú schéme databázy, ale nemajú žiadny vzťah k produkčným dátam.
  6. Generovanie kódu zo spôsobu použitia uľahčuje Test Driven Development (TDD, vývoj riadený testami) - Visual Studio 2010 vygeneruje všetok kód potrebný pre preklad a spustenie unit testov na pozadí.
  7. Tvorba riešení pre spoluprácu využívajúcich SharePoint - Visual Studio 2010 novo podporuje vývoj pre SharePoint, vďaka nástrojom pre Web Parts, Lists, Workfl ows, Events atď. Môžete teda pre svoju firmu vytvárať skvelé prispôsobiteľné riešenia na spoluprácu.
  8. Zostavovanie aplikácií určených pre beh v cloud pomocou nástrojov pre Windows Azure - Visual Studio 2010 poskytuje nástroje potrebné pre jednoduchý vývoj pre Windows Azure. Integrované šablóny projektov, hladké ladenie a publikovanie jediným kliknutím vám dovolí sústrediť pozornosť len na novú aplikáciu.
  9. Nový editor na báze WPF ponúka bohatú vizualizáciu kódu - Dobré vizualizačné schopnosti Windows Presentation Foundation v novom editore Visual Studio 2010 váš kód patrične vyšperkujú.
  10. Zahŕňa predplatné MSDN - Nerobte si starosti s tým, či dokážete posúdiť rôzne možnosti licencovania platformy pre vaše aplikácie. Rýchly prístup k rozsiahlej podpore zo strany spoločnosti Microsoft a komunite pomáha programátorom a testerom s riešením obtiažnych problémov.