Visual Studio 2010 Professional

Visual Studio 2010 Professional je nevyhnutný nástroj pre základné úlohy vývoja a pomáha programátorom ľahko implementovať ich nápady. Visual Studio 2010 Professional je integrované prostredie, ktoré zjednodušuje tvorbu, ladenie a nasadzovanie aplikácií. Výkonné nástroje pre návrh a možnosť zviesť dohromady návrhárov a vývojárov vám dovolí plne uplatniť tvorivé schopnosti a premeniť vízie na skutočnosť. Písanie kódu je rýchlejší, zužitkujete svoje doterajšie zručnosti, prostredie si môžete prispôsobiť podľa svojich zvyklostí a hotové aplikácie je možné prevádzkovať na rôznych platformách (vrátane SharePoint a Cloud), ktorých počet stále narastá. Integrovaná podpora vývoja riadených testov (Test Driven Development) a nové ladiace nástroje pomáhajú ľahko a rýchlo odhaliť a opraviť chyby a zabezpečujú tak vysokú kvalitu hotových aplikácií.

 
 
10 hlavných vlastností a výhod :
 
  1. Tvorba riešení pre spoluprácu využívajúcich SharePoint - Visual Studio 2010 novo podporuje vývoj pre SharePoint, vďaka nástrojom pre Web Parts, Lists, Workflows, Events atď. Môžete teda pre svoju firmu vytvárať skvelé prispôsobiteľné riešenia na spoluprácu.
  2. Tvorba veľmi výkonných aplikácií pre Windows 7 natívne v C + + - Visual Studio 2010 má vstavané nástroje pre vývoj pre Windows 7, ako komponenty pre technológiu multitouch a pre užívateľské rozhranie typu "ribbon", vďaka ktorým udržíte krok s Windows 7.
  3. Ľahšia tvorba aplikácií RIA a WPF s dizajnérmi a väzbou dát pomocou myši (drag and drop data binding) - Vysoko funkčná pracovná plocha a hladký pracovný postup pomáhajú návrhárom a vývojárom vytvárať neprekonateľné používateľské rozhranie. S novou väzbou dát pomocou myši (drag-and-drop data binding) do Windows Presentation Foundation a Silverlight je tvorba aplikácií pre Windows a Rich Internet Applications oveľa jednoduchšia a rýchlejšia.
  4. Nový editor na báze WPF ponúka bohatú vizualizáciu kódu - Dobré vizualizačné schopnosti Windows Presentation Foundation v novom editore Visual Studio 2010 váš kód patrične vyšperkujú.
  5. Zostavovanie aplikácií určených pre beh v cloud pomocou nástrojov pre Windows Azure - Visual Studio 2010 poskytuje nástroje potrebné pre jednoduchý vývoj pre Windows Azure. Integrované šablóny projektov, hladké ladenie a publikovanie jediným kliknutím vám dovolia sústrediť svoju pozornosť len na novú aplikáciu.
  6. Jednoduchá paralelizácia aplikácií vďaka Parallel Library a concurrence Runtime - Parallel Library umožňuje okamžite paralelizovať bloky existujúceho kódu. Parallel LINQ (PLINQ) možno využiť na zvýšenie výkonu deklaratívnych dotazov v pamäti. Programátori v C + + majú k dispozícii nový runtime pre aplikácie na platforme Windows, ktorý zaisťuje jednoduchú natívnu súbežnosť, takže môžu vo svojich aplikáciách uplatniť škálovateľný a udržiavateľný paralelizmus.
  7. Integrovaná podpora pre Model-View-Controller pattern - Visual Studio 2010 poskytuje prvotriednu podporu pre Model-View-Controller (MVC). Táto rozšírená metóda oddelenia a rozčlenenie komponentov aplikácie prispieva k lepšie udržovateľnému, testovateľnému a opakovane použiteľnému kódu.
  8. Možnosť zjednodušeného nasadenie aplikácií a webových serverov - Webové aplikácie presuniete do produkčného prostredia jediným kliknutím. Visual Studio 2010 prenesie kód, nastavenie IIS i databázové schémy.
  9. Generovanie kódu zo spôsobu použitie uľahčuje Test Driven Development (TDD, vývoj riadený testy) - Visual Studio 2010 vygeneruje všetok kód potrebný pre preklad a spustenie unit testov na pozadí.
  10. Zahŕňa predplatné MSDN - Nerobte si starosti s tým, či dokážete posúdiť rôzne možnosti licencovania platformy pre vaše aplikácie. Rýchly prístup k rozsiahlej podpore zo strany spoločnosti Microsoft a komunity, pomáha programátorom a testerom pri riešení obtiažnych problémov.