Visual Stuio Ultimate 2013

Sada Visual Studio Ultimate bola vytvorená pre vývoj na podnikovej úrovni a pomáha tímu zvládať náročné požiadavky ako je napríklad vysoká dostupnosť, výkon, škálovateľnosť a komplexnosť. Poskytuje pokročilé nástroje a softvér, služby a prostriedky potrebné pre zaistenie vysokej produktivity a vytváranie vysoko kvalitných aplikácií.

 

 

Rýchle získavanie potrebných informácií

Funkcia CodeLens poskytuje indikačné zobrazenie v editore kódu, aby ste vždy získali rýchle odpovede na svoje otázky ohľadom kódu, na ktorom pracujete. Na prvý pohľad vidíte, že metóda, ktorú upravujete alebo skúmate, neprešla testovaním častí alebo sa môžete spojiť s autorom tohoto kódu, vizuálne pochopiť referencie a závislosti a pozrieť sa na súvisiace chyby a nedávne zmeny. Odpovede na všetky otázky nájdete na jednom mieste, stačí kliknúť a nie je nutné prepínať kontext.

Nástroj IntelliTrace pre historické ladenie

Historické ladenie pomocou nástroja IntelliTrace eliminuje chyby, ktoré nie je možné reprodukovať, zaznamenávaním prístupu k súborom a registrom, výnimiek, volaní metód a ďalších informácií o stave. To umožňuje pozrieť sa spätne na priebeh kódu a opätovne vytvoriť presné podmienky chyby a to i potom, co k chybe došlo. Môžete taktiež nasadiť kolektory dát nástroja IntelliTrace na produkčné servery a rýchlo tak diagnostikovať problémy v produkčnom prostredí. Kolekcie dát taktiež môžete exportovať z udalostí nástroja Microsoft System Center 2012 pre vytváranie bohatých pracovných položiek, ktoré zlepšujú komunikáciu medzi vývojom a reálnou prevádzkou.

Testovanie pre zaistenie škálovateľnosti a výkonu v produkčnom prostredí

Pokročilý testovací nástroj vám pri záťažovom testovaní umožňuje používať konštantné vzory zaťaženia alebo vzory zaťaženia založené na krokoch, či cieli. Výsledky testov je možné analyzovať a interpretovať rôznymi spôsobmi, ktoré umožňujú rýchlu identifikáciu trendov a problémov. Neobmedzený počet testovacích uzlov, vrátane webových aplikácií podporujúcich neobmedzený počet virtuálnych prehliadačov, vám umožňuje testovať so škálovaním na podnikovej úrovni. Môžete použiť svoju zostávajúcu infraštruktúru alebo sa pripojiť ku službe Visual Studio Online a platiť iba za prostriedky, ktoré využívate.

Vizualizácia štruktúry aplikácie pomocou diagramu UML

Diagramy kompatibilné so špecifikáciou UML 2.0 vám pomôžu navrhovať vaše softvérové systémy, pochopiť ich a diskutovať o nich. Visual Studio Ultimate poskytuje podporu pre vytváranie diagramov aktivít, používateľských prípadov, sekvencií, tried a komponentov. Môžete taktiež vytvárať diagramy vrstiev, ktoré definujú štruktúru systému.

Popis a presadzovanie závislostí architektúry

Pokročilé nástroje modelovania, zisťovania a architektúry vám pomôžu spravovať podnikovú architektúru a popísať zamýšľané závislosti medzi súčasťami vašej aplikácie. Diagramy vrstiev odrážajú víziu architektúry, ktorú môžete aktívne vynútiť pomocou overovania závislostí.

Nástroje pre pochopenie vzťahov v existujúcom kóde

Prieskumník architektúry umožňuje prehľadávať kód v zdrojových súboroch a skompilovanom kóde, vrátane spustiteľných súborov a binárnych súborov. Naviac môžete generovať grafy progresívneho zobrazenia a štandardných závislostí, pomocou ktorých dokážete pochopiť organizáciu a vzťahy v rámci vašeho riešenia alebo pomocou mapy kódu analyzovať a vizualizovať kód priamo z editora kódu.

Požiadavky na systém

Podporované operačné systémy:

  • Windows 7 SP1 (x86 a x64)
  • Windows 8 (x86 a x64)
  • Windows 8.1 (x86 a x64)
  • Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
  • Windows Server 2012 (x64)
  • Windows Server 2012 R2 (x64)

Požiadavky na hardvér:

  • Procesor s frekvenciou 1,6GHz a viac
  • 1 GB pamäti RAM (v prípade používania virtuálnym počítačom 1,5 GB)
  • 20 GB voľného miesta na pevnom disku
  • Grafická karta podporujúca rozhranie DirectX 9 a rozlíšenie zobrazenia 1024 x 768 alebo viac