Visual Stuio Test Pro 2013

Visual Studio Test Professional zapája testerov, produktových manažérov a ďalších zainteresovaných používateľov priamo do procesu vývoja. Bez ohľadu na svoju rolu budú mať všetci členovia tímu k dispozícii pokročilé nástroje, ktoré potrebujú ako napríklad správa testovacích prípadov, základné možnosti definície požiadavok a správa vydaných verzií. Sada Visual Studio Test Professional je taktiež tesne integrovaná s riešením "Správa životného cyklu" aplikácií v sade Visual Studio, vďaka čomu sú všetci zainteresovaní používatelia zapojení do procesu vývoja, aby mohol váš tím pracovať flexibilnejšie a s väčším prehľadom.

 

Vykonávanie, zaznamenávanie a opakovanie manuálnych testov

Plne vybavený testovací modul vytvára detailné záznamy o prevedených krokoch,zistenom chovaní sa a stavu každého testovaného kroku. Testovanie je možné pozastaviť za účelom nahlásenia chyby, aj keď nie je priamo spojená s aktuálnym testom. Presné správy o chybách sa potom dostanú priamo k vývojovému tímu, vrátane všetkých technických údajov potrebných k reprodukcii a vyriešeniu chyby. testy je možné zaznamenávať , aby ich bolo možné neskôr prehrať a urýchliť tým relácie testovania a umožniť tak automatizáciu.

Použitie správy testovacích prípadov

Visual Studio Professional 2013 zahŕňa "Správcu testovacích prípadov", ktorý vám pomôžu definovať a spravovať testovanie pomocou testovacích plánov. V akejkoľvek fáze procesu vám jednoduchý príkaz ukáže ako na tom projekt je vo vzťahu k testovaciemu plánu. Testeri môžu sledovať testovací plán pri zostavovaní testovacích prípadov a výsledky odoslať na Team Foundation Server alebo do služby Visual Studio Online, vrátane prípadných nájdených chýb.

Pravidelné a predvídateľné prinášanie výsledkov

Nové možnosti správy vydaných verzií v sade Visual Studio 2013 uľahčujú automatizáciu vydávaných verzií, takže môžete verzie nasadzovať priebežne. Pri zrýchľovaní vydávania verzií je stále obtiažnejšie automatizovať nasadenie opakovateľným a spoľahlivým spôsobom a súčasne zaistiť sledovanie súbežných verzií vydávaných za pochodu. Visual Studio 2013 umožňuje definovať fázy vydávania verzií, akceptačné kritériá a pracovné postupy schválené za účelom automatizácie procesu vydávania verzií a priebežného nasadzovania.

Vytváranie a správa testovacích prostredí

Virtuálne testovacie prostredie môžete automatizovať pomocou funkcie "Správa testovacieho prostredia" sady Visual Studio 2013. Pomocou šablón môžete spúšťať predchádzajúce konfigurácie prostredia pre konzistentné testovanie prostredia, čo vám umožní rýchlo vytvárať testovacie prostredie pre testerov a vývojárov.

Zaznamenávanie požiadavok od obchodného tímu

Pomocou nástroja scenára dokážete ľahko zaznamenávať základné požiadavky od zúčastnených strán. Môžete podporiť nové myšlienky, získať spätnú väzbu a začleniť výsledky do procesu vývoja. Naviac môžete získať plnú sledovanosť a prehľad o priebehu a kvalite každej požiadavky sledovaním nevybavených pracovných položiek a testovacích prípadov a ich porovnaním s firemnými cieľmi.

Integrácia názorov zákazníka

Do procesu vývoja dokážete zapojiť zúčastnené strany tým, že od nich budete zhromažďovať spätnú väzbu, vrátane screenshotov obrazovky, zvukových záznamov, videa a príloh. Spätnú väzbu potom môžete ľahko začleniť do procesu vývoja a zaistiť tak, že váš tím bude vytvárať to, čo zákazník žiada.

Požiadavky na systém

Podporované operačné systémy:

  • Windows 7 SP1 (x86 a x64)
  • Windows 8 (x86 a x64)
  • Windows 8.1 (x86 a x64)
  • Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
  • Windows Server 2012 (x64)
  • Windows Server 2012 R2 (x64)

Požiadavky na hardvér:

  • Procesor s frekvenciou 1,6GHz a viac
  • 1 GB pamäti RAM (v prípade používania virtuálnym počítačom 1,5 GB)
  • 3 GB voľného miesta na pevnom disku
  • Grafická karta podporujúca rozhranie DirectX 9 a rozlíšenie zobrazenia 1024 x 768 alebo viac