Visual Studio 2008 Professional

Visual Studio 2008 Professional Edition je ucelená sada nástrojov zrýchľujúca proces premeny programátorovej vízie na skutočnosť. Bola navrhnutá pre podporu projektov vyvíjaných pre web (vrátane ASP.NET a AJAX), Windows Vista*, Windows Server 2008*, systém Microsoft Office 2007*, SQL Server 2008* a zariadení Windows Mobile. Oceníte hlavne programovanie a ladenie viacvrstvových serverových aplikácií kompletne vo vnútri vývojového prostredia Visual Studia vrátane “unit testing”, plnú podporu všetkých typov nasadení (Click Once, tvorba MSI instalačných balíčkov), dostupnosť najvyššej plnohodnotnej verzie SQL Servera v podobe produktu SQL Server Developer Edition a vytváranie tlačových zostáv. 

Skutoční profesionáli by mali zvážiť možnosti, ktoré poskytujú edície produktu Visual Studio so službami = s predplatným MSDN. Tie totiž obsahujú nielen Visual Studio vo verzii Professional, ale aj celú radu veľmi dôležitých doplnkov a služieb - všetky dostupné verzie operačných systémov vrátane betaverzií systémov, množstvá dokumentácie, SDK a DDK, support incidenty atď. 
Novinky verzie Visual Studio 2008:

 

  • S vylepšenou podporou pre AJAX a webové ovládacie prvky a s knižnicou Microsoft AJAX Library je možné vytvárať aplikácie využívajúce najnovšie webové technológie
  • Tvorbu webových aplikácií uľahčuje vylepšený editor kódu HTML a podpora štandardov
  • Hladší prístup k dátam z ľubovoľného zdroja zaisťuje LINQ, sada rozšírení jazykov Visual Basic a Visual C#
  • Možnosť spravovať a zostavovať aplikácie pre rôzne verzie .NET Framework – teraz stačí jediný nástroj pre prácu na aplikáciach využívajúcich funkcie .NET Framework 2.0, 3.0 alebo 3.5
  • Jednoduchšie zaručenie správnej funkčnosti aplikácie pomocou integrovaného testovania softvérových jednotiek “UNIT Testing” vo Visual Studio 2008 Professional Edition
  • Pomocou integrovaných návrhárov pre Windows Presentation Foundation môžete budovať aplikácie, ktoré dokážu hladko spolupracovať s Windows Forms. Nové vizuálne dizajnéry pre Windows Communications Foundation a Windows Workflow Foundation slúžia na vytváranie aplikácií pripojených k dátam
  • Profesionálne vývojové prostredie pomáha vytvárať spoľahlivé, škálovateľné a ľahko udržiavateľné riešenia na báze Microsoft Office
Tri vlastnosti, ktoré oceníte pri prechode na niektorú z vyšších edícií Visual Studio Team Systems:

  • Nástroje na podporu životného cyklu softvérových aplikácií
  • Ideálne prostredie pre prácu v tímoch
  • Tímová infraštruktúra - Team Foundation Server Workgroup Edition a TFS CAL