Microsoft Expression Blend 2

Produkt Microsoft Expression Blend 2 vám umožňuje poskytovať pútavé používateľské rozhrania pre pripojené stolové počítače a pre web. Bezproblémová spolupráca s vývojármi umožňuje rýchlu realizáciu nápadov, pri ktorej si zachováte úplnú tvorivú kontrolu nad návrhom.

 

Funkcie:

 • Účinná spolupráca s vývojármi
  Jednoducho zdieľajte projektové návrhy a návrhy s využitím technológií Silverlight, WPF alebo XAML s produktom Visual Studio. Rýchlo zostavujte a testujte iteratívne revízie aplikácie.
 • Kreatívne nástroje
  Návrhárske prostredie produktu Expression Blend 2 otvára dvere k vytváraniu elegantných a pôsobivých návrhov používateľských rozhraní s využitím celého spektra typov médií.
 • Interaktivita bez kódu
  Do svojich návrhov môžete pridať interaktivitu bez písania kódu. Môžete pridať prispôsobiteľné ovládacie prvky - od tlačidiel s jednoduchým štýlom až po zložité vlastné zoznamy.
 • Účinná spolupráca s návrhármi
  Začleňujte prostriedky z produktu Expression Design a z ostatných špičkových nástrojov pre kreatívnych profesionálov pomocou dostupných nástrojov na export údajov vo formáte XAML a štandardných formátov bitových máp.
 • Poskytovanie lepších prostredí
  Využite na maximum možnosti počítača a Internetu a poskytnite tak používateľom skúsenosť, ktorá prispeje k propagácii firmy a bude viesť k opakovaným návštevám.