Windows Vista Enterprise

Operačný systém Windows Vista Enterprise je navrhnutý tak, aby značne znížil výdavky a riziká IT a mohol tak splniť požiadavky veľkých globálnych organizácií a firiem s komplexnou infraštruktúrou IT. Okrem všetkých funkcií dostupných v operačnom systéme Windows Vista Business, je operačný systém Windows Vista Enterprise navrhnutý tak, aby poskytoval vyššie úrovne dátovej ochrany s použitím hardvérovej šifrovacej technológie. Tiež obsahuje nástroje na zlepšenie kompatibility aplikácií a umožňuje organizáciám vykonať štandardizáciu tak, že budú používať jeden celosvetový obraz na zavádzanie. Operačný systém Windows Vista Enterprise bude dostupný len pre zákazníkov s počítačmi, na ktoré sa vzťahuje program Microsoft Software Assurance alebo program Microsoft Enterprise Agreement.

 

Ochrana údajov

Operačný systém Windows Vista Enterprise obsahuje šifrovanie jednotiek Windows BitLocker™, čiže novú technológiu, ktorá zabraňuje tomu, aby sa citlivé údaje a intelektuálne vlastníctvo dostalo do nesprávnych rúk, ak sa počítač stratí alebo ho ukradnú. Windows BitLocker používa hardvérovo založenú technológiu šifrovania údajov, ktorá vám zaistí pokoj na duši s vedomím, že intelektuálne vlastníctvo vašej spoločnosti je bezpečnejšie a zostane vaším strategickým aktívom. Taktiež preto, že je zašifrovaný celý pevný disk, Windows BitLocker znižuje výdavky spojené s vyradením starých počítačov.

 

Kompatibilita aplikácií

Operačný systém Windows Vista Enterprise obsahuje vstavané nástroje na zlepšenie kompatibility aplikácií s predchádzajúcimi verziami operačných systémov od spoločnosti Microsoft ako aj operačných systémov UNIX. S operačným systémom Windows Vista Enterprise sa dodáva aj licencia na spustenie štyroch dôležitých spustení operačného systému, ktorá vám umožní spustiť zdedené aplikácie na zdedenom operačnom systéme Windows vo virtuálnom prostredí v rámci operačného systému Windows Vista Enterprise. Táto funkcia vám ušetrí čas a peniaze, ak sa vám nedarí jednoducho previesť zdedené aplikácie priamo do operačného systému Windows Vista.

Okrem toho operačný systém Windows Vista Enterprise obsahuje tiež podsystém pre aplikácie založené na systéme UNIX (SUA), ktorý vám umožní spustiť aplikácie systému UNIX na počítači s operačným systémom Windows Vista Enterprise. Zatiaľ, čo v súčasnosti musí mať správca databázy UNIX alebo administrátor systému pracovnú stanicu UNIX, okrem počítača s operačným systémom Windows, operačný systém Windows Vista Enterprise vám umožní spojiť obidve funkcie do jedného počítača s operačným systémom Windows Vista.

Aby sa pomohlo minimalizovať výzvy kompatibility aplikácií, zákazníci operačného systému Windows Vista Enterprise si môžu predplatiť Balík optimalizácie pracovnej plochy pre program Software Assurance. Táto služba môže urýchliť zavedenie s nástrojmi, ako napríklad SoftGrid pre virtualizáciu aplikácií, ktorý môže znížiť konflikty medzi aplikáciami a so službami inventarizácie aktív, ktoré vám pomôžu rýchlejšie zozbierať informácie o aplikáciách používaných vo vašej inštitúcii.

 

Viacjazyčná podpora

Jazyk rozhrania ovláda, ktorý jazyk bude používateľ vidieť v ponuke Štart operačného systému Windows, v systéme pomocníka, v stavaných nástrojoch správy a v dialógových oknách operačného systému Windows. Operačný systém Windows Vista Enterprise obsahuje všetky dostupné jazyky rozhrania v jednej ponuke. Prístup ku všetkým celosvetovým jazykovým rozhraniam operačného systému Windows umožní inštitúciám vytvoriť jeden obraz zavedenia, ktorý sa môže používať po celom svete a na zavádzanie jednotlivých počítačov, ktoré súčasne ponúkajú rôzne jazyky rozhrania pre rôznych používateľov.

Vydanie operačného systému Windows Vista Enterprise je dostupné len pre zákazníkov hromadných licencií od spoločnosti Microsoft a nie je dostupné pre maloobchodný predaj.

Operačný systém Windows Vista Enterprise je navrhnutý tak, aby vyhovoval potrebám veľkých globálnych inštitúcií a inštitúcií s vysokokomplexnými infraštruktúrami IT. Ak má aj vaša inštitúcia tieto nároky, operačný systém Windows Vista Enterprise vám pomôže znížiť výdavky na IT a poskytne dodatočné vrstvy ochrany pre vaše citlivé údaje.