Pri nadobúdaní malého objemu nákupu nových licencií alebo licencií typu upgrade je možné pre domácich používateľov či malé firmy odporučiť nákup licencií v krabicovom balení. Tento spôsob nákupu licencií je pre malé firmy vhodný taktiež v prípade nákupu licencií Microsoft Office pre účely legalizácie.
 
  • Pre domácich zákazníkov predstavuje nákup licencie Microsoft Office 2007 Pre študentov a domácnosti v rámci krabicového balenia výhodný variant nákupu licencie tohto balíka aplikácií Microsoft Office. K dispozícii sú taktiež licencie typu upgrade pre operačné systémy Windows aj balíky Microsoft Office. Firemní zákazníci môžu v niektorých prípadoch využiť krabicové balenia softvéru na účely legalizácie.