Microsoft Office Basic 2007

Office Web Apps sú sadou funkčne obmedzených aplikácií Office poskytovaných spoločnosťou Microsoft formou služby na internete. Office Web Apps je možné používať v prehliadačoch Internet Explorer (v. 7 a novšie), Safari (v. 4 a novšie) alebo Mozilla Firefox (v. 3.5 a novšie). Office Web Apps obsahuje aplikácie Word Web App, Excel Web App, PowerPoint Web App a OneNote Web App, ktoré sú vhodné pre:

 

 • Prezeranie dokumentov
 • Drobné úpravy (aktualizácia) už vytvorených dokumentov
 • Pre zdieľanie dokumentov
 • Pre spoločnú prácu na dokumente
 • Pre prácu na cestách
 • Rozšírenie aplikácií Office 2010 o úložisko na webe

 

Používanie Office Web Apps


Sada Office Web Apps môže byť:
 1. Prevádzkovaná a využívaná na servery SharePoint 2010 inštalovanom u zákazníka.
 2. Používaná ako súčasť služieb Microsoft Online Services - SharePoint Online (Ak má zákazník zakúpenú multilicenčnej sadu Office 2010).
 3. Používaná v rámci e-mailovej služby Microsoft Hotmail
 4. Používaná v rámci služby webového úložiska Windows Live SkyDrive :
  • Užívateľovi Office 2010, ktorí si z aplikácie Word, Excel, PowerPoint alebo OneNote uloží dokument do webového úložis 
  • Užívateľovi služby Windows Live SkyDrive, ktorí si vložia do priečinka SkyDrive dokument aplikácie Word, Excel, PowerPoint alebo OneNote.
Tabuľka možnosťou použitia sady Office Web Apps

 Pre osobné použitie

Pre pracovné použitie v organizáciách

Úložisko

Windows Live SkyDrive

SharePoint Online

SharePoint Server 2010

Autentifikácia užívateľa

Windows Live ID

spravované odd. IT

spravované odd. IT

Cena

Zadarmo
(S reklamou)

Office Web Apps sú licencované multilicenciou Office 2010 a vyžadujú službu SharePoint Online

Office Web Apps sú licencované multilicenciou Office 2010

Obsahuje reklamu

 

 Integrácia s Hotmail

 

 

 

Integrácia s SharePoint

 

 

 

Správa oddelením IT

 

 

 

Správa životného cyklu dokumentov

 

 

 

Integrácia do AD

 

 

 

Auditovanie

 

 

 

Backup / restore