Microsoft Office Enterprise 2007

Balík Office Enterprise 2007 založený na výkonných funkciách balíka Microsoft Office Professional Plus 2007 poskytuje tímom a organizáciám najobsiahlejší balík nástrojov pre zhromažďovanie a konsolidáciu všetkých typov informácií, rýchle vyhľadávanie požadovaných dát a ľahké zdieľanie dôležitých informácií s ostatnými používateľmi v iných geografických umiesteniach aj za hranicami organizácie, pracujúcimi online aj offline. Súčasťou balíka Office Enterprise 2007 je produkt Microsoft Office Groove 2007, ktorý poskytuje zabezpečené prostredie pre spoluprácu s mnohými funkciami umožňujúcimi tímom spolupracovať bez ohľadu na umiestnenie a s minimálnou podporou oddelenia IT. Balík Office Enterprise 2007 obsahuje taktiež aplikáciu Microsoft Office OneNote 2007 poskytujúcu úplný balík funkcií pre správu informácií pre všetky typy elektronického obsahu, ktoré pracovníkom s informáciami a projektovým tímom umožňujú rýchlejšie dosahovať lepšie výsledky.
 

Obsah balíka Microsoft Office Enterprise 2007:

 • Microsoft Office Word
 • Microsoft Office Excel
 • Microsoft Office PowerPoint
 • Microsoft Office Outlook
 • Microsoft Office Business Contact Manager
 • Microsoft Office Publisher
 • Microsoft Office Access
 • Microsoft Office InfoPath
 • Microsoft Office OneNote
 • Microsoft Office Groove
 • Microsoft Office Comunicator