Dátum: 31. marca 2017

Staršie Office 365 organizácie obsahovali možnosť publikovať verejnú webovú stránku založenú nad SharePoint Online. Tento Verejný Web bol voľne prístupný z Internetu, ale jeho obsah bolo možné spravovať plne z administrácie SharePoint Online v rámci vstavaného editora. Už v roku 2015 bolo oznámené, že táto možnosť nebude ďalej podporovaná a pre nové organizácie nebude dostupná.

Teraz po dvoch rokoch budú postupne jednotlivé organizácie, ktoré stále túto funkcionalitu používajú, notifikované a môžu naplánovať migráciu tejto funkcie k partnerským službám, ktoré ponúkajú tvorbu a správu internetových stránok. Organizácie budú môcť naplánovať dátum, kedy bude táto funkcionalita plne odobraná z ich prostredia.