Dátum: 4. apríl 2017

Ak svoju lokálnu Active Directory synchronizujete do prostredia Office 365, teda do Azure Active Directory a stále na tento účel používate starší synchronizačný nástroje ako DirSync, ich podpora bude čoskoro ukončená.

Odporúčaný je upgrade na najnovšiu verziu nástroja Azure AD Connect. Tento nástroj obsahuje možnosti pre automatické aktualizácie, kontrolu zdravia AD a samotnú synchronizáciu. V neposlednom rade tiež možnosť sprevádzkovať teraz v Preview režime SSO pre Office 365 služby aj bez nasadenia serverov AD FS.