Získajte lepší prehľad o Windows Server 2016 za pomoci expertov.

John McCabe a Windows Server team predstavujú nové funkcie a možnosti s praktickými príkladmi ako Windows Server 2016 môže splniť potreby vašej organizácie. Získajte skorý prehľad na vysokej úrovni pre začiatok prípravy nasadzovania Windows Server 2016.