Táto publikácia je časť zo série publikácií „Microsoft Azure Essentials“.

Tento ebook pomáha používateľom databáze SQL Server pochopiť čo Microsoft ponúka pre SQL Server v Azure. Naučte sa ako SQL Server v Azure je podobný ako interný SQL Server a ako sú rozdielne. Autor, vedúci obsahu pre Azure.com, vám pomáha prejsť krokmi pre naučenie sa práce s SQL Server v Azure virtuálnom počítači a s Azure SQL databázami. Nasledujte viaceré screenshoty pre vytvorenie testovacieho účtu, vytvorenie SQL Serveru v Azure virtuálnom počítači, vytvorenie  Azure SQL databázy, migrovanie internej databázy do Azure prostredia, vytvorenie užívateľov, zálohovanie, obnovu a archiváciu dát.