Pochopiť a vytvoriť stratégiu vývoja mobilnej aplikácie je dôležitý proces pre dnešných vývojárov na rozhodovacích pozíciách, ktorý otvárajú nové obchodné príležitosti alebo posilňujú zamestnancov aby boli viac produktívny s novými možnosťami.

Microsoft definuje platformu pre agilnú tvorbu mobilných aplikácií pre koncových užívateľov pre všetky platformy (iOS, Android alebo Windows), poskytuje ľahké využívanie služieb v cloude alebo interne, ponúka vývojovým tímom DevOps nástroje pre zlepšenie kvality a dosiahnutie rýchlejšieho času uverejnenia na trh a pomáha s integráciou s existujúcim systémom. Tento ebook opisuje túto platformu pre organizácie výberom technológií a nástrojov pre tvorbu mobilných aplikácií. Okrem toho popisuje kľúčové rozhodovacie faktory, ktoré by mala organizácia zvážiť, technické možnosti v rámci Microsoft riešení a produktov.