Microsoft SharePoint hybrid obsahuje rastúce množstvo pokročilých hybridných riešení, ktoré posilňujú organizácie aby využívali výhody cloudu a udržiavali svoje interné investície.

Táto kniha je druhá v sérií o SharePoint hybridoch, v ktorých vám ukážeme ako konfigurovať, riešiť problémy a riadiť SharePoint hybridné prostredie. Ako sa posúvate ku konfigurovaniu SharePoint hybridného prostredia, čoskoro pochopíte, že potrebujete po ruke manuál, ktorý zabezpečí úspešnú implementáciu. Táto kniha robí presne to! Obsahuje postupy podľa ktorých môžete konfigurovať a riadiť SharePoint hybridné prostredie. Aj keď je primárne zameraná pre technicky založených ľudí, obsahuje aj výhody pre organizáciu, ktoré môžete prezentovať vášmu vrcholovému manažmentu. Táto kniha podrobne popisuje konfigurovanie týchto SharePoint súčastí, situačne-orientované riešenie problémov a doporučené praktiky.