Na konci septembra oznámil Microsoft šesť nových MCSE certifikáciou vrátane podmienok na ich získanie a zmien pre ich udržanie.

MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert) je v súčasnej dobe najvyššie dosiahnuteľná technická certifikácia ako pre IT administrátorov, tak pre vývojárov. Existujú síce aj vyššie certifikácie - tie boli však pred niekoľkými rokmi zrušené a v súčasnosti nie je možné tieto vyššie rady získať.

Bolo oznámených celkom šesť certifikácií. Štyri sú zamerané viac na IT administrátorov, jedna je čisto vývojárska a jedna pre business Solutions.

Zoznam nových certifikácií:

 • MCSE: Cloud Platform and Infrastructure
 • MCSE: Mobility
 • MCSE: Productivity
 • MCSE: Data Management and Analysis
 • MCSE: Business Applications
 • MCSD: App Builder

 

Zoznam certifikácií ktoré budú nahradené:

 • MCSE: Server Infrastructure
 • MCSE: Private Cloud
 • MCSE: Data Platform
 • MCSE: Business Intelligence
 • MCSE: Enterprise Devices and Apps
 • MCSE: SharePoint
 • MCSE: Communication
 • MCSE: Messaging
 • MCSD: Application Lifecycle Management
 • MCSD: Universal Windows Platform
 • MCSD: Azure Solutions Architect
 • MCSD: Web Applications
 • MCSD: SharePoint Applications

Dobrou správou nakoniec je, že ak ste aktuálne držiteľom jednej z týchto certifikácií, okrem nasledujúcich dvoch

 • MCSD: Azure Solutions Architect
 • MCSD: Application Lifecycle Management

tak Vám bol automaticky upravený profil a získali ste jednu alebo aj viac nových certifikácií zodpovedajúcich Vašej pôvodnej. Navyše, ak ste držiteľom jednej z neaktívnych MCSE certifikácií, budete mať do konca roka možnosť ju obnoviť jednou z voliteľných skúšok pre nové MCSE alebo obnovujúcou skúškou podľa starších pravidiel.

Viac informácií sa dozviete na stránke TechNet.