Exchange Server 2016 v porovnaní s predchádzajúcou verziou neprináša žiadne vyložené revolučné novinky ani prevratné zmeny.

Novú verziu môžeme skôr nazvať ako citlivú a premyslenú evolúciu. Je založená na rovnakých princípoch ako Exchange Server 2013 vrátane napr. Modelu zaistenie vysokej dostupnosti DAG (Database Availability Group), ale drobných zmien a vylepšení nájdeme v tomto produkte veľké množstvo.

Tie najvýznamnejšie nájdete v článkoch na stránkach TechNet.