Pochopenie a nastavenie stratégie pre vývoj mobilných aplikácií je kľúčový proces pre vedúcich pracovníkov vo vývoji, ktorí hľadajú nové príležitosti na trhu, alebo sa snažia o zvýšenie produktivity zamestnancov novými možnosťami.