Vo videu sa dozviete akým spôsobom je možné analyzovať prevádzku vo vašej firemnej sieti a detekovať rôzne anomálie a podozrivé správanie vrátane napríklad interných únikov dát alebo pokusov o prelomenie niektorého zabezpečenie pomocou pokročilých techník a algoritmov strojového učenia v nástroji Advanced Threat Analytics.