Bezpečnosť patrí medzi kľúčové priority Microsoftu.

Microsoft doplnil svoju ponuku bezpečnostných nástrojov o nové riešenie s názvom Cloud App Security. To vychádza z produktu spoločnosti Adallom, ktorú Microsoft pred nedávnom kúpil. Správcom IT umožňuje tento nový bezpečnostný nástroj lepšie kontrolovať používanie rôznych cloudových aplikácií, mať prehľad o ich využití, počtoch ich užívateľov a šifrovaní dát prenášaných do cloudu. Tým späť dostávajú pod kontrolu IT v šedej zóne ktorá s rôznymi cloud službami a voľnosťou užívateľov nekontrolovateľne rastie. Podrobnosti nájdete na blogu Cyber Trust či priamo na produktových stránkach.