Vývojárske spoločnosti vytvárajúce softvér pre platformu Microsoft pre komerčné projekty preferujú vývoj vo Visual Studiu v edíciach Professional a Enterprise.

Namiesto obšírnych detailných porovnaní vám dávame do pozornosti stručné a praktické vysvetlenie rozdielových vlastností edície Enterprise voči Professional. Edícia Visual Studio Enterprise od apríla s aktualizáciou Update 2 obsahuje aj Xamarin Enterprise. Xamarin Enterprise má v porovnaní s “klasickým” Xamarinom dostupným pre edície Visual Studio Professional a Community tieto vlastnosti naviac:

  • Embedded Assemblies
  • Live Inspection
  • Xamarin Profiler

Aktualizujte Visual Studio 2015 s Update 2 a využívajte nástroje Xamarin pre vývoj multiplatformných mobilných aplikácií!