Štvrté video prezentované špecialistom na security a na implementáciu OpenSource v Azure je venovanej bezpečnosti Windows 10. V prvej časti sa zaoberá súčasnými hrozbami a ďalej nadväzuje výpočtom oblastí v ktorých Windows 10 prináša revolučné riešenie zabezpečenia hardvéru, identít a uloženia dát.

V HW oblasti opisuje UEFI secure boot, TPM, biometrické senzory a predovšetkým virtualization based security (VBS). Pri zabezpečení identít ide potom predovšetkým o Microsoft Passport a Windows Hello, ktorých využitie demonštruje na autentifikáciu pomocou rozpoznania tváre. Potom sa teoreticky zaoberá technológiou Credentials guard, ktorá pomocou VBS čelí útokom s využitím hash hesiel.

Druhá tretina webinára sa zaoberá zabezpečením dát s využitím šifrovania uložených dát (Device encryption a BitLocker), technológiou "Enterprise data protection" a RMS s praktickou ukážkou vynúteného šifrovanie externého disku pomocou BitLocker.

Posledná tretina webinára opisuje vynútenie bezpečných aplikácií pomocou technológie AppLocker a predovšetkým pomocou novinky známej ako Device guard. Po teoretickom popise podmienok využitia potom prezentujúci počas záverečných pätnástich minút predvádza niekoľko situácií zaistenia code integrity pomocou Device Guard.

Celé video s podrobným predstavením všetkých spomínaných noviniek môžete zhliadnuť tu.