Microsoft Power BI Embedded Vám umožňuje integrovať reporty vytvorené prostredníctvom Power BI do Vašich webových a mobilných aplikácií. Vďaka tejto možnosti nemusíte vytvárať špeciálne riešenia pre vizualizáciu Vašich dát.

Ďalšie informácie nájdete tu.