Využite produkčnú verziu Azure Virtual Machines (VM) Scales Sets, ktorá Vám umožní jednoducho vytvoriť škálovateľnú farmu virtuálnych serverov v cloudovom prostredí. Všetky servery farmy VM Scale Sets sú nakonfigurované rovnako, čo pridáva aj podporu autoškálovania.

Ďalšie informácie nájdete tu.