Pri vývoji Windows 10 bol kladený dôraz na zabezpečenie čo možno najhladšieho procesu upgradu operačného systému. Vo firemnom prostredí sa obvykle k tomuto procesu nevyužíva Windows Update tak ako u domácností. Aj tu je však pri prechode z Windows 7, Windows 8 alebo Windows 8.1 možné využiť tzv. In-Place upgrade.

Pokročilú správu a hromadný upgrade väčšieho množstva firemných zariadenie je vhodné vykonať s využitím nástrojov System Center Configuration Manager alebo Microsoft Deployment Toolkit. Firemné zariadenie je následne možné efektívne spravovať pomocou Microsoft Intune. Ten vedľa služby Mobile Device Management umožňuje napríklad priamo doručovať interné line-of-business aplikácie na vybrané zariadenia.

Novinkou vo Windows 10 je tzv. Windows Imaging and Configuration Designer, ktorý podporuje širokú škálu podujatí súvisiacu s tvorbou vlastných systémových image. Medzi jeho zásadné výhody patrí možnosť komplexnej konfigurácie politík a nastavení systému alebo tiež predinštalácia 3rd party ovládačov a aplikácií.

Celé video s podrobným predstavením všetkých spomínaných noviniek môžete pozrieť tu.